Nordland fylkeslag

Velkommen til Norsk Revmatikerforbund Nordland fylkeslag.
Nordland fylkeslag ble stiftet 6. November 1981.

Kontaktinformasjon

Kontortid:
Postadresse: Storgata 48, 8006 Bodø
Besøksadresse: Storgata 48 (Sambogården).
Kontoret ligger i 3. etasje rett over Coop Marked. Heis inne i butikkens inngangsparti.
Telefon: 979 59 150
E-post: nordland@revmatiker.no

Leder

Navn: Marianne Pantdalslid Brekke
Adresse: Granveien 34 A
8200 Fauske


Mobil: 90 75 26 51
E-post: leder.no@revmatiker.org , mapab@live.no

Oversikt over kontaktpersoner i Revmatikerforbundet i Nordland 2014

Vedlagt finner du en oversikt over kontaktpersoner i fylkesstyret og lokallag, samt andre nøkkelpersoner i Revmatikerforbundet i Nordland 2014 - 2015.

» Les mer

Aktivitetskalender for fylkeslaget april 2014 - april 2015.

Her er en oversikt over planlagte møter og kurs, samt viktige søknadsfrister Mye av dette er også relevant for lokallagene.

» Les mer

Kortidsopphold Revmatismesykehuset på Lillehammer

Revmatismesykehuset på Lillehammer tilbyr korttidsopphold for revmatikere med fokus på mestring av sykdom og hverdagsliv.

» Les mer