Nordland fylkeslag

Velkommen til Norsk Revmatikerforbund Nordland fylkeslag.
Nordland fylkeslag ble stiftet 6. November 1981.

Kontaktinformasjon

Kontortid:
Postadresse: Storgata 48, 8006 Bodø
Besøksadresse: Storgata 48 (Sambogården).
Kontoret ligger i 3. etasje rett over Coop Marked. Heis inne i butikkens inngangsparti.
Telefon: 979 59 150
E-post: nordland@revmatiker.no

Leder

Navn: Marianne Pantdalslid Brekke
Adresse: Granveien 34 A
8200 Fauske


Mobil: 90 75 26 51
E-post: leder.no@revmatiker.org , mapab@live.no
likemann

Kontaktmøte 2015

NRF Nordland Fylkeslag har gleden av å invitere til Kontaktmøte 2015: 1 og 2 oktober på Bodø hotell.
Som delegatene på fylkesårsmøte vedtok at fylkeslaget skulle arrangere!

» Les mer

Invitasjon til regional nettverkskonferanse Revmatologi i Nord

5-6 november 2015 på Scandic Havet, Bodø

I regi av Helse Nord.

» Les mer

basseng

Rapporten om behandling i varmtvannsbasseng

For et par år siden la vi inn bestilling til kunnskapssenteret hvor vi ønsket å se på effekt av trening i varmtvann opp mot sykefravær. Na er rapporten klar!

» Les mer