Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Årsmøte Oslo fylkeslag
Støtt oss

Årsmøte Oslo fylkeslag


Skrevet av: Oslo / Publisert: 01.01.1970 / Oppdatert: 01.02.2017

Postet i: Oslo / Aktivitet: For tillitsvalgte


Oslo Fylkeslag avholder årsmøtet 09/03-2016 på Hotell 33, Østre Aker vei 33, Oslo

Innkalling til årsmøte

 

Dato:         Onsdag 09. mars 2016

Sted:                   Hotell 33, Østre Aker vei 33, Oslo

Tid:            Registrering fra kl. 17:30. Åpning kl 18:00

Det blir enkel servering

 

AGENDA:

 

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av dirigent.
 3. Valg av protokollførere.
 4. Valg av tellekorps.
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne.
 6. Styrets årsberetning.
 7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet.
 8. Innkomne forslag.
 9. Fastsettelse av driftstilskudd fra lokallagene for påfølgende år.
 10. Handlingsplan for lagets virksomhet.
 11. Budsjettforslag.
 12. Valg av styre bestående av fem eller syv medlemmer samt 1. og 2. varamedlem (i henhold til § 9 I)
 13. Valg av to revisorer eller èn fagrevisor.
 14. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter forslag fra styret.

Representasjon for foreninger/lag og BURG

Inntil 100 betalende medlemmer: 2 delegater.

101 – 400 betalende medlemmer: 3 delegater.

401- 1000 betalende medlemmer: 4 delegater

1001 betalende medlemmer og over: 6 delegater

 

Oslo Nordvest:   4 delegater

Oslo Syd:          4 delegater

Groruddalen:      4 delegater

Bekhterev:        3 delegater

Sjøgrens:          3 delegater

Sklerodermi:      1 delegat

BURG:               jfr. fordelingsnøkkel ovenfor

For øvrige formaliteter rundt årsmøtet vises til vedtektene, godkjent på landsmøte 2015: http://www.revmatiker.no/om-nrf/for-tillitsvalgte/styringsdokumenter

Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet sendes fylkeslaget på jn@revmatiker.no senest 4 uker før årsmøtet, det vil si frist 10.02.2016.

Forslag til kandidater sendes valgkomiteen senest 4 uker før årsmøtet. Valgkomiteen består av Eva Lill Kamhaug, leder Oslo NV; Marit A. Montelibano, leder i Oslo Syd og Lotta Svartdahl, leder i Sjøgrens Oslo og omegn.

 

Årsmøtepapirer vil bli kunngjort senest 2 uker før årsmøtet, det vil si 24.02.2016

 

Hjertelig velkommen

 

Jan Halvard Relbe-Moe                                       Jelrik Nylund-van Berkel

Fylkesleder                                                              Fylkessekretær