Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Årsmøte 18. februar 2016 – Larvik Revmatikerforening
Støtt oss

Årsmøte 18. februar 2016 – Larvik Revmatikerforening


Skrevet av: Sølvi Engell Iversen / Publisert: 01.01.1970 / Oppdatert: 01.02.2017


Larvik Revmatikerforening avholder årsmøte torsdag 18. februar 2016 kl. 1900 på Bøkeskogen eldresenter. Det blir servering av lapskaus og kringle/kaffe etter møtet. Utlodning.

Bruk stemmeretten din som medlem og møt opp!

AGENDA:

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av dirigent.
 3. Valg av protokollførere.
 4. Valg av tellekorps.
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne.
 6. Styrets årsberetning.
 7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet.
 8. Innkomne forslag.
 9. Fastsettelse av driftstilskudd fra lokallagene for påfølgende år.
 10. Handlingsplan for lagets virksomhet.
 11. Budsjettforslag.
 12. Valg av styre bestående av fem eller syv medlemmer samt 1. og 2. varamedlem (i henhold til § 9 I)
 13. Valg av to revisorer eller èn fagrevisor.
 14. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter forslag fra styret.

Velkommen!

Hilsen Styret