Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Vårmøte med Anita Kåss – 31. mars kl. 19.00 på Velferden
Støtt oss

Vårmøte med Anita Kåss – 31. mars kl. 19.00 på Velferden


Skrevet av: NRF Telemark / Publisert: 01.01.1970 / Oppdatert: 28.06.2016

Postet i: Kragerø Revmatikerforening / Aktivitet: For medlemmer lokallag, Medisinsk, Diagnose, Forskning, Mosjon/trening


Vi inviterer medlemmer og andre interessert til vårmøte med forsker Anita Kåss fra Betanien Hospital i Skien. Hun kommer og forteller om sin forskning. Kåss er den første som har tatt doktorgrad med arbeidssted og pasientgruppe på Betanien hospital. Bevertning og loddsalg. Velkommen til en hyggelig kveld på Velferden i Kirkegata 10 !

Forsker Anita Kåss ved Betanien Hospital i Skien har utviklet en ny behandling mot leddgikt som kan gi rask bedring uten alvorlige bivirkninger.

Leddgikt, eller revmatoid artritt, er en kronisk, livslang systemisk sykdom. Den angriper vanligvis først de små leddene i fingre og tær, og med tiden større ledd. Sykdommen kan også angripe kroppens indre organer. Årsaken til hvorfor leddgikt oppstår er ukjent, og den er karakterisert ved leddbetennelser som uten behandling fører til ødeleggelse av ledd, nedsatt livskvalitet og redusert livslengde.

– Jeg har vært interessert i leddgikt siden medisinstudiene i Liverpool da jeg observerte at sykdomsaktiviteten var relatert til hormonelle endringer som graviditet, fødsel, overgangsalder og prøverørsbehandlinger, sier Anita Kåss.

Hormonendringer ved graviditet
Det har tidligere blitt påvist at pasienter med leddgikt ble bedre under graviditet og verre etter en fødsel. Sykdommen kan også debutere etter en fødsel. Disse sammenhengene har vært kjent i over 50 år, og bidro til oppfinnelsen av kortison som har betennelseshemmende effekt.

– Kortison er et viktig medikament, men er ikke kurativt og har store bivirkninger. Man har også i mange år forsket på østrogen og testosteron knyttet til leddgiktbehandling uten at dette har hjulpet noe særlig, forteller Kåss.

Rask bedring uten bivirkninger
Det var imidlertid ingen forskning på hormonene som styrer østrogen og testosteron, og nettopp dette har Kåss sett nærmere på.

– Vi fant først at cytokiner som driver sykdomsaktivitet i leddgikt fluktuerte i takt med visse typer hormoner. Deretter har vi nå sett at man kan behandle sykdommen ved å blokkere to hormoner som har sammenheng med betennelsen, sier Kåss.

Hun har prøvd ut den nye behandlingen i en studie med 99 pasienter, og resultatene – som også har fått internasjonal oppmerksomhet – viser at den fører til rask bedring i leddene. I den korte studien var det ikke flere bivirkninger enn hos pasientene som fikk placebo. Lengre studier i andre pasientgrupper har også vist få alvorlige bivirkninger.

Liknende belastning som kreft
Leddgikt og andre autoimmune sykdommer, hvor kroppens immunsystem feilaktig angriper friske celler, oppstår vanligvis sakte over tid og pasienter og pårørende må ofte adaptere en ny livsstil.

– Belastningen på pasienter og pårørende ved slike sykdommer kan sammenliknes med belastningen ved kreftsykdom, og derfor er det viktig at man forstår mer om disse sykdommene og deres behandlingsmuligheter, sier Kåss.

Industrielle partnere
Hun jobber nå sammen med Helse Sør-Øst sitt kommersialiseringsselskap Inven2 med å etablere et partnerskap med ett eller flere av de større legemiddelfirmaene som har sitt fokusområde rettet mot disse sykdommene. Partnerskapet vil innebære å dele rettighetene til oppfinnelsene, samt og så raskt som mulig etablere et fullt klinisk utviklingsprogram med mål om å gjøre disse legemidlene tilgjengelig for pasienter

 Kilde: Helse Sør-Øst