Hopp til innhold
Forside / nyheter / Best praksis i medlemsverving
Støtt oss

Best praksis i medlemsverving


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 16.04.2020 / Oppdatert: 17.10.2023


«Bli med» på treningssenteret hver fredag er oppfordringen fra Steinkjer Revmatikerforening. Det formidler de gjennom en tøff film på Facebook. Her skal vi fortelle hvordan de gikk fram i Steinkjer for å få med flere medlemmer.

– Første gangen kom det bare to stykker. Men vi ga oss ikke. Neste gang vi inviterte kom det flere. Ballen begynte å rulle. Når vi etter hvert hadde fått en aktiv gjeng med yngre medlemmer, gjorde vi et nytt grep: vi inviterte noen av dem inn i valgkomiteen, smiler Bjørg Langeid fra NRFs lokallag i Steinkjer.

Noen av lokallagene har greid å ta grep på medlemsvervingen og kan rapportere om stort oppsving i medlemstallet. Medlemsverving er et stort satsingsområde i forbundet, vi skal nå fram til nye grupper. Hva kan vi lære av dem som har lykkes?

En oppskrift på hvordan det kan gjøres kommer i denne artikkelen. Første gang jeg hørte «metoden» beskrevet var på et møte på forbundskontoret i Oslo. Det som slo meg da var hvor enkelt det var og hvor lett det ville være for andre å gjenta det.

Skal vi trekke til oss nye grupper må vi selvsagt tilby dem noe de vil ha. Men hvordan vet vi hva de vil ha? Vi spør dem selvsagt!

– Vi hadde noen få yngre medlemmer hos oss, men vi så jo at det ikke var disse som kom på medlemsmøter eller engasjerte seg på ulike nivå. Det var ikke vanskelig å forstå at NRF ikke leverte det de ville ha, forteller Bjørg Langeid.

– Vi begynte med å hente fram e-postadressene til våre yngre medlemmer og invitere dem på middag ute på en lokal restaurant. Poenget var ganske enkelt å spørre dem hva som skulle til for at de skulle føle seg hjemme i NRF og engasjere seg i aktiviteten vår. Første gangen kom det bare to stykker, men det ble en interessant samtale. Andre gangen kom det flere. Og svarene vi fikk var de samme: Vi vil ha trening i sal for bare oss. Instruktøren må kunne legge til rette og spesialsy opplegg for folk med våre diagnoser, forteller hun engasjert.

Ja vel, nå hadde medlemmene sagt A, nå måtte revmatikerforeningen levere B. Langeid tok kontakt med det lokale treningssenteret og fikk til en avtale der fysioterapeut hadde treningsgruppe en gang i uka. Ungdommene sørget selv for at lokalavisen kom og laget stor reportasje om det gode treningstilbudet de hadde fått i NRF.

– I dag er denne gruppen nedlagt og vi har fått en ny gruppe som både favner eldre og yngre. Det er trening på det lokale treningssenteret med instruktør derfra, som tilpasser til den enkelte. Treningen er gratis, NRF betaler, forteller Langeid. Pågangen for å være med er stor, og tilbudet skal snart utvides med flere timer.

Og hvis du nå lurer på hvordan det kan bli flere medlemmer av å invitere medlemmer vi allerede har til middag, er forklaringen enkel: disse ungdommene ble selvsagt veldig fornøyde med at NRF ga dem det de villa ha. Dermed fungerte de som lokale «influencere» som reklamerte for NRF sine «produkter» blant venner som også hadde revmatiske diagnoser og muskel- og skjelettproblemer.  Flere yngre meldte seg inn.

De har sin egen lukkede facebook-gruppe for medlemmer under 50 år. Her avtales for eksempel spontane kaffetreff eller andre ting de selv styrer. De hadde også en familietur til Åre, hvor de fikk tid til både gode samtaler og lek med barna. Denne turen ble stort sett finansiert av prosjektmidler.

Foreningen har utdannet likepersoner i yngre-gruppen og i løpet av høsten 2020 har  de utdannede instruktører også i denne aldersgruppen.

Deretter gjorde lokallaget et smart grep. – Vi merket oss at vi hadde en gruppe på ca ti personer som var ordentlig engasjerte. Vi oppfordret noen av dem til å gå inn i valgkomiteen. Da visste vi at vi ville få opp noen nye navn på listen over dem som stilte til valg i styret på årsmøtet. Så krysset vi fingrene for at ballen skulle begynne å rulle, sier Langeid.

Og ballen begynte å rulle. I dag består styret av syv personer (fem + to vara). Fem av dem er i alderen 29-42 år. Lederen, Brynjar Solnes, nærmer seg 80 år, men han har erfaringen og fungerer som en «paraply» over det hele. Langeid selv er i midten Oog bygger bro mellom de ulike aldersgruppene.

– Da jeg kom inn i styret i Steinkjer Revmatikerforening i 2014 hadde vi 157 medlemmer. I dag har vi 274.  Bare i 2019 fikk vi 60 nye medlemmer (netto 37). Jungeltelegrafen fungerer i Steinkjer, det gjør den helt sikkert i resten av landet også, sier Langeid.

– Vi prøver å tilstrebe at alle føler at de får noe igjen for å melde seg inn. Jeg vil presisere at tilbudet til de yngre har kommet i tillegg til, ikke i stedet for, allerede eksisterende tilbud.

Vi ønsker alle, uansett alder, velkommen hos oss!

Bjørgs oppskrift:

  • Inviter unge medlemmer til samtale, gjerne over en middag
  • Vær åpen, ta godt imot dem
  • Diskuter med dem hvilket tilbud/aktiviteter de vil ha fra det lokale revmatikerlaget
  • Søk midler og sett i gang med det de ønsker, har dere penger så sett gjerne i gang med en gang! Da viser dere at de tas på alvor.
  • Merk deg hvem som er engasjert og inviter dem inn i valgkomiteen eller arbeidsgrupper
  • De vil sørge for at det kommer nye folk på listene til valg og verv
  • Inviter de som er interessert til å være observatør på styremøter for at de kunne se hva som skjer der. Det er en generell oppfatning at å sitte i et styre, uansett hva slags forening… så er det litt skummelt.

Og nå har du nådd målet om at lokallaget er blitt relevant for flere. Gratulerer.