Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / BURGs aktiviteter
Støtt oss

BURGs aktiviteter


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 13.03.2016 / Oppdatert: 23.03.2016


BURG arrangerer aktiviteter for barn og unge med revmatiske lidelser - med eller uten familie. Aktivitetene er både nasjonale og lokale.

BURG Norge arrangerer årlig 3 nasjonale aktiviteter: Tenåringsweekend, Ungdomsweekend og Familiesamling som er tilgjengelig for alle medlemmer (aldersbestemt). Foreldreforum arrangeres annet hvert år. Vi sender i god tid invitasjon til medlemmer innen aldersgruppene for aktivitetene.

På fylkesnivå arrangeres det flere forskjellige aktiviteter av BURGs fylkesgrupper, slik som blant annet årssamlinger, pizza- eller bowlingkvelder, temamøter, fellesreiser til Reuma-Sol, mm. Ta kontakt med ditt fylke for informasjon om lokale aktiviteter.

BURG Norge holder årlig ledersamling for BURGs fylkesgrupper, samt likemannskurs for Ungdomslikemenn og Foreldrelikemenn annet hvert år.