Polykondritt

Sykdommen starter oftest i 40-50 års alderen og har jevn kjønnsfordeling. Typiske startsymptom er smerte og rødhet i den ytre … Fortsett å lese Polykondritt