Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Viken Vest / Røyken og Hurum Revmatikerforening
Støtt oss

Røyken og Hurum Revmatikerforening

Velkommen til Røyken og Hurum Revmatikerforening

Røyken og Hurum Revmatikerforening ble stiftet i 1995 og har ca 137 medlemmer. Vi har som mål å gi medlemmer informasjon,  og bedre de sosiale og økonomiske kår.

 

Kjære medlemmer

Vi håper dere er friske og har klart dere bra gjennom tiden med Covid 19 viruset.

Nå er det større mulighet for oss og møtes til et mer aktivt foreningsliv.

Oppstart av varmtvannstrening med første trening torsdag 20. januar kl: 1800 – 1900.

 

Styremøter, varmtvannstrening ,møter og all sosial aktivitet er satt på vent, dette starter opp nå i høst.

 

Årsmøtet:

Coronaviruset har påvirket foreningens aktivitet også i hele 2021. Det håper vi ikke er tilfellet med 2022. Foreningen er forpliktet å avholde årsmøte på vårparten. Vi har satt foreningens årsmøte til mandag 21. februar kl: 1800, i Teglen på Spikkestad . Årsmøte ble gjennomført etter gjeldene regler. Årsmøteprotokoll kan fås digitalt ved henvendelse til foreningens epost.

 

Vi i styret ønsker dere alt godt.

Røyken og Hurum Revmatikerforening.

 

Bilde: Foreningens møtelokale Gamleskolen.

 

Aktivitet fremover er lokalisert på Gamleskolen hvis ikke annet står skrevet. Forbehold om Covid 19 restriksjoner:

Våren 2022:

 • Torsdag 20. januar Varmtvannstrening med instruktør. Kl 1800 i RøykenBadet  Gjentagende hver torsdag i skoleruta.
 • Tirsdag 1. februar Tirsdagstreff kl: 1200 på Gamleskolen, Trim og sosial kaffe.
 • Tirsdag 15. februar Tirsdagstreff kl: 1200 på Gamleskolen, Trim og sosial kaffe.
 • Mandag 21 februar Foreningens Årsmøte i Teglen kl: 1800
 • Tirsdag 1. mars Tirsdagstreff kl: 1200 på Gamleskolen, Trim og sosial kaffe.
 • Mandag 7. mars. Åpent medlemsmøte kl: 1800, på Teglen, hvor vi får besøk fra kommunens Demensteam med info om Pårørendeskolen
 • Tirsdag 15 mars. Tirsdagstreff kl: 1200 på Gamleskolen, Trim og sosial kaffe.
 • Tirsdag 29 mars Tirsdagstreff kl: 1200 på Gamleskolen, Trim og sosial kaffe.
 • Mandag 4 april. Åpent medlemsmøte kl: 1800. Kafeterian på Teglen. Trubadurene SVEIN og HANS underholder med musikk og moro.
 • Tirsdag 26 april Tirsdagstreff kl:1100 på Gamleskolen, NB! Vi møter opp kl: 1100 og går en tur langs sporet mot Lier. Går tilbake til Gamleskolen  spiser nistepakke og kaffe.
 • Tirsdag 10. mai Sommertur til Fredrikstad og Isegran Fort. Omvisning og tre måltider. Vi kjører buss.
 • Tirsdag 24 mai Tirsdagstreff kl: 1100 på Gamleskolen, Trim og sosial kaffe.
 • Torsdag 18 – fredag 19. august. Tur til Dalslandskanalen med buss og båt. Overnatting. Info om turen er sendt alle medlemmer.

 

 

Foreningens organisasjonsnummer: 993369284

 

Foreningens kontonummer: 1506.16.76373

 

Vi informerer fortløpende til medlemmenes epostadresse. Er du medlem og ikke mottar slik informasjon,

så ta kontakt for å bli med på felles epostutsendelse.

 

Foreningens epost: royken.bu@revmatiker.no.

Se hva vi kan tilby

 

Varmtvannstrening på Røykenbadet torsdager i skolesesongen
kl. 18.00 – 19.00
Medlemmer betaler vanlig billett (evt.honnør) for å komme inn. Foreningen betaler for instruktør og utstyr. Vi har varmtvannstrening i basseng til venstre(med discokuler i taket).

Siste dag for varmtvannstrening:

16. juni 2022

 

Tirsdagstreff: 

Vi møtes på tirsdagene (se datoer) kl: 1200 på Gamleskolen. Da blir det trim i sal og kaffe/mat. Vi kan også finne på å ta en biltur til et annet område i kommunen for gåturer eller kafebesøk. Dette bestemmes i løpet av mandagen og legges ut på nettsiden.

 

Sommeravslutning/tur:

Busstur til Isegran Fort og Gamlebyen i Fredrikstad den 10. mai.

 

Last inn flere

Kontakt oss

SOFIE TVEIT
MOB: 901 21 721

 

Det skjer

Få oversikt over alle kurs og aktiviteter i Buskerud

Aktivitetskalender

Sommertur 10. mai til Fredrikstad og Isegran Fort

Sommertur til Fredrikstad og Isegran Fort. Gamlebyen i Fredrikstad er byens fremste stolthet og varemerke. Byen ble besluttet bygget etter freden i Roskilde i 1658. Arbeidene startet i 1663 og festningen hadde på det meste 200 kanoner.

Isegran Fort ble brukt av NRK i sin serie ANNO, da vi ble satt tilbake til år: 1721 og den store nordiske krigen var over. Det var igjen optimisme og velmaktsdager i Fredrikstad.

Vi reiser fra Røyken kl: 0800 med buss og returnerer ca kl: 1930 – 2000.

Kontakt oss

Leder: Einar Karoliussen
Tlf: 92286677
ekaroliu@online.no

Likepersoner

Studieleder
Grethe B. Fredriksen
402 02 744
grebry@online.no

Styret

Leder
Einar Karoliussen
92286677
ekaroliu@online.no

Kasserer
Anne-Gunn Lervik
412 67 351
annegunnl@gmail.com

Sekretær
Einar Karoliussen
922 86 677
ekaroliu@online.no

Styremedlem
Grethe B. Fredriksen
402 02 744
grebry@online.no

Styremedlem
Ivar Hansen
91664422
iv-hans@online.no

Styremedlem
Jorun Bøe
928 39 142
jorboee@online.no

Logg inn