Hopp til innhold
Forside / For tillitsvalgte / Verktøykasser / Lokal påvirkning – Valg 2019
Støtt oss

Lokal påvirkning – Valg 2019

Vår visjon er at revmatikere skal få et optimalt rehabiliterings- og frisklivstilbud i sin kommune, slik at de får en så god hverdag og livskvalitet som mulig. Dette fordrer at rehabilitering og friskliv prioriteres i kommunene, at kommunene spiller på lag med brukerorganisasjoner som NRF og utnytter den kompetansen som sitter i organisasjonen lokalt. Dersom vi skal gjøre hverdagen bedre for revmatikere er vi helt avhengig av prioriteringene som gjøres i kommunestyrer og i fylkesting. For å bli prioritert i budsjettene i kommune-Norge er det nødvendig at lokallagene gjør en innsats og løfter saker som er viktige for personer med muskel- og skjelettlidelser, inn i programdebatter, inn i valgkampen og ikke minst inn i budsjettdebattene i kommunene og fylkeskommunene.

På disse sidene her finnes det mange gode tips og ideer til hva man kan gjøre lokalt og i fylkeslaget for å påvirke prioriteringene i kommunene. Vi har valgt å sette fokus på friskliv definert som: best mulig fysisk, psykisk og sosial mestring av livet, i kort å oppnå best mulig livskvalitet.

Last ned hele valgkampplanen her!

Har du tips og innspill? Send en epost til Julie Ness.