Hopp til innhold
Forside / Du og diagnosen / Egen mestring
Støtt oss

Egen mestring

Det er flere ting du kan gjøre for å mestre hverdagen med en revmatisk sykdom. Tenker du friskfokusert, øker du sjansen for at du når målene dine.

Hvordan vi tenker påvirkes av erfaringer, situasjonen vi er i og verdiene våre. Tankene våre påvirker både følelsene og handlingene våre, det gjør det interessant å se på hvordan vi kan påvirke tankene våre i positiv retning. Å tenke friskfokusert handler om å være bevisst på hvilke tanker det er hensiktsmessig for deg å bruke tid og oppmerksomhet på for å nå målene dine. For du er så mye mer enn sykdommen.


Vil du vite mer?

 • Vår indre dialog

  Alle har vi en kontinuerlig indre dialog med oss selv med tanker om hvordan vi er, hva vi kan og ikke kan, om hva som er rikig og galt. En utfordring for mange som lever med kronisk sykdom, er at man stadig sammenligner seg med hva andre klarer, eller med hva man klarte før man ble syk. Når man gjør slike sammenligninger, vil man ofte oppleve at man kommer til kort. Tankene som spinner rundt hva man ikke klarer, gir grobunn for følelser som utilstrekkelighet, mislykkethet og mindreverdighet. Tankene kan også bidra til at man begrenser hva man kan gjøre. En del legger, bevisst eller ubevisst, bånd på seg selv fordi man er redd for å mislykkes eller å gjøre vondt verre. Dette blir fort en negativ spiral..

 • Ingen bagatellisering

  Å ha en konstruktiv dialog med seg selv, handler i stor grad om å styre hvor vi retter oppmerksomheten vår når vi jobber mot små eller store  mål. Vi kan kalle det å tenke  friskfokusert. Det er ikke det samme som å bagatellisere bekymringer. Noen ganger kan det å få en kronisk sykdom gi angst og depresjoner. Da er det ikke et nederlag, men nødvendig å søke hjelp. Samtidig kan det å tenke friskfokusert være et nyttig verktøy.

 • Hva er viktig for deg?

  Å stadig sammenligne seg med andre eller med hvordan livet var før du ble syk, er ikke en nyttig øvelse å bruke tid på siden det svært ofte forsterker et negativt tankemønster.
  Det som derimot er spennende, er at du tenker på hva som er viktig for deg og hva som er målene som du ønsker å jobbe mot. Du er ikke sykdommen din, den er bare en del av deg. Spørsmålet som er lurt å dvele ved, er ”hva er viktig for meg”? Hva er det som må være på plass i livet ditt for at du skal ha en hverdag som gir deg påfyll, glede og mestring?

 • Tankemuskel

  Tanker som vi stadig kommer tilbake til, gir vi mye oppmerksomhet og næring. Det er som muskler som trenes igjen og igjen, fordi vi skal bli skikkelig sterke. Da begynner tankemuskelen å vokse, den blir dominerende og tar mer plass. Tanker som ikke vies oppmerksomhet, blir som muskler som neglisjeres. De er der, men de krymper, blir små, svake og gjør lite ut av seg.

 • Positiv spiral

  Tankene påvirker hvordan vi føler oss og troen på mestring. En sterk og positiv tankemuskel gir deg tanker som ”jeg er stolt av at jeg aktivt tar grep i mitt eget liv”, ”dette klarer jeg”, ”jeg når målene mine i mitt eget tempo”. Dette øker mestringstroen din, som er tett knyttet opp til følelsen av å ha kontroll.

  En sterk opplevelse av mestring gir gode forutsetninger for å nå målene dine. Og opplever du å ha sterk mestringstro, med kontroll og mestring på ett område av livet, gir det gode forutsetninger for å kunne oppnå det samme på andre områder.

 • Vær din egen bestevenn

  Å tenke friskfokusert krever at du blir bevisst dine egne tanker. Et nyttig spørsmål å stille seg selv, kan være ”Ville jeg rådet min beste venn til dette?”. Ville du rådet din beste venn til å si ”jeg er udugelig” til seg selv dersom han/hun ikke fikk noe til? Ville du sagt til din beste venn ”se på hva alle andre klarer, bare ikke du”? Vi er ofte mer vennligsinnet og støttende i møte med andre, enn hva vi er med oss selv. Å øve seg på å være sin egen bestevenn kan være nyttig for å bli mindre dømmende og kritisk til seg selv, og gi seg selv hjelp til å finne nyttige løsninger og tanker.

 • Begynn med små skritt

  Det er ikke alltid lett å endre mønstre, men det aller viktigste er å bli oppmerksom på hva og hvordan du tenker. Så kan du begynne å trene. Etter hvert som du tar små skritt, blir det å tenke friskfokusert mer naturlig.

Fant du det du lette etter?

You already voted!