Hopp til innhold
Støtt oss

Dosert trening med Artrose

Dosert trening ga mindre smerter og bedre funksjon hos personer med hofteartrose

Hofteartrose er en leddsykdom som rammer svært mange. Sykdommen kan medføre betydelige smerter og stivhet i og rundt hofteleddet og kan gi funksjonsproblemer og nedsatt livskvalitet.

En av grunnbehandlingene for hofteartrose er trening. Det i dag er mye forskning som viser at trening er effektivt for å redusere smerte og bedre funksjon. Denne studien ble gjennomført ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus (NKRR).

Denne studien er viktig fordi den viser at man må dosere trening tilstrekkelig høyt for at de med hofteartrose skal få best utbytte. Den viser også at de som har hofteartrose fint kan følge de samme anbefalingene for treningsdosering som friske mennesker. Denne systematiske oversiktsartikkelen viser at personer med hofteartrose fikk betydelig mindre smerte og noe bedre funksjon ved å følge de treningsprogrammene som var dosert i henhold til anerkjente anbefalinger for trening sammenlignet med de treningsprogrammene som ikke fulgte slike anbefalinger.