Hopp til innhold
Forside / Du og diagnosen / Mestre kronisk sykdom / Klar Ferdig Tren / Fysisk aktivitetsnivå hos pasienter med Spondyloartritt
Støtt oss

Fysisk aktivitetsnivå hos pasienter med Spondyloartritt

Denne studien hadde som mål å utforske langtidseffekten av et 3 måneders treningsprogram på fysisk aktivitetsnivå hos pasienter med Bekhterev (axial Spondyloartritt)

100 pasienter

Det var 100 pasienter som ble inkludert i denne studien (Randomisert kontrollert studie), der en av «må ha» kriteriene for å få delta i studien var å ha en aktiv sykdom. Studien delte opp pasientene i en kontroll gruppe (ikke-treningsgruppe) og en intervensjonsgruppe (treningsgruppe) der treningsgruppen trente i 12 uker. Treningen var høyintesiv utholdenhet- og styrketrening.

Etter 12 måneder

Resultatene viser at etter 12 måneders oppfølging, var det betydelig flere pasienter som var fysisk aktive og trente 2-3 ganger per uke sammenlignet med kontroll gruppen (29 personer [67%] versus. 13 [30%]). Det viste seg at treningsgruppen også trente mindre på lav intensitet.

Viktige faktorer

Det å delta i selve intervensjonsgruppen (treningsgruppen), og det å være fysisk aktiv rett før studien begynte viste seg å være faktorer som bidro til at det var mer aktive enn kontrollgruppen.

Studien konkluderte med at et 3 måneders treningsprogram har en effekt på det fysiske aktivitetsnivået til pasienter med Spondyloartritt (Bekhterev). Det var ingen forskjell i sykdomsaktivitet fordi det var få som fortsatte med høyintensitetstrening etter 12 måneder.

(Kilde)

Her kan du lese mer av artikkel på norsk