Hopp til innhold
Forside / Du og diagnosen / Mestre kronisk sykdom / Klar Ferdig Tren / Trening i varmtvann med kne- og hofteartrose
Støtt oss

Trening i varmtvann med kne- og hofteartrose

Målet med trening som behandling for pasienter med artrose er å forbedre deres styrke og kontroll over kneleddet for å forbedre den førlighet av kontroll og oppnå funksjonell stabilitet.

Dette kan pasienten oppnå ved å gjøre følgende endringer: øke muskelstyrken, bedre balanse og koordinasjon av bevegelse og øke ledd bevegeligheten. Økt muskelstyrke hos personer med artrose sammenhenger med personens funksjonelle nivå (kilde).

Trening i varmtvann

Trening i vann kan virkelig har mange fordeler for personer med hofte- og kneartrose. Når de er i det varme vannet (32-36 grader), reduseres smerter og stivheten i muskel- og skjelett systemet, og gjør at musklene kan slappe av. Det gir en avlastning på leddene på grunn av vannets egenskaper og hvordan det skaper oppdrift. Trening i vann kan derfor være mer fordelaktig som begynnelsen på behandling og fysisk aktivitet for personer med hofte- og kneartrose enn lignende trening på land. Dette har også noe å gjøre med at det er mange som ikke deltar i aktivitet på grunn av frykt for økt smerte.

Studien skulle se på om trening påvirket smerte, uførhet (funksjon) og livskvalitet hos deltagerne.

Effekten av å trene i varmtvann

Umiddelbart etter trening i varmtvann viste:

  • En positiv effekt der deltagerne opplevde reduserte smerter.
  • En positiv effekt der deltagerne rapporterte en redusert uførhet.
  • En positiv effekt der deltagerne fikk en positiv økning i livskvalitet.
  • Ingen effekter på kneartrose rett etter trening i vann eller ved senere oppfølging
  • Ingen effekter på hofteartrose rett etter trening i vann eller ved senere oppfølging

Resultater ved oppfølging i etterkant av trening i vann viste:

  • Det var ingen effekt i form av reduserte smerter, uførhet eller ingen økning i livskvalitet i noen av disse studiene.
  • Det var en studie (Stener-Victorin 2004) på hofteartrose som vise en positiv effekt i form av reduserte smerter og uførhet ved oppfølging.

Oppsummering av resultater

Sett i sammenheng viser denne studien en oppdatering på at trening i vann har en liten men korttids klinisk effekt på pasienter som rapporterte smerter, uførhet og livskvalitet med kne- og hofteartrose etter å ha deltatt på et treningsprogram i vann.

Her kan du lese hele den opprinnelige engelske versjonen