Hopp til innhold
Støtt oss

Langvarige smerter

Ved kronisk smerte er det flere faktorer som bidrar til smertene blir langvarige. Både ytre og indre faktorer kan bidra til at kroppen skiller ut stresshormoner. Nervesystemet blir overfølsomt, og tolker ufarlig stimulering som smerte. Vi kan kalle det for en ”falsk brannalarm”. Det er flere faktorer som bidrar til å påvirke smerteopplevelsen. Sykdom, tidligere erfaringer og situasjonen din påvirker, samtidig som dine egne følelser og hvordan du forstår smerten påvirker.

Å gå med kroniske smerter er en stor belastning, og for mange er det knyttet et stort uvisse til smertene. Alle spørsmålene som står ubesvarte gir ofte en økt bekymring, som igjen bidrar til å forsterke smerter. Mange legger også bånd på seg når man lever med kronisk smerte fordi man er redd for å forsterke smerten, det gjør igjen at man kan bli mer passiv og isolert. Dette kan igjen bidra til å forsterke smerter. Når smerter leder til mindre aktivitet, mer bekymring og isolasjon er man på vei inn i en ond spiral.