Hopp til innhold
Støtt oss

Smerte

Smerte er et typisk symptom ved en rekke ulike revmatiske sykdommer, og er også det som mange opplever som det mest utfordrende symptomet å leve med.

Mens man kan få objektive mål på grad av bevegelighet i et ledd eller betennelsestilstand i kroppen, går det ikke an å måle graden av smerte. Smerte er en subjektiv opplevelse, som beskrives som en følelsesmessig opplevelse knyttet til faktisk eller potensiell skade av vev.

En skala fra 0-10

Smerte kan ha ulike uttrykk, som murrende, lynende eller brennende for å nevne noen. I møte med helsepersonell blir man ofte bedt om å gradere sin egen smerte på en skala fra 0 til 10, der 0 er ingen smerte, mens 10 er den helt uutholdelige smerte tenkelig. Dette viser oss at smerte kan ha ulik intensitet, og at intensiteten kan variere.

Akutt og kronisk smerte

Sentralt i forståelsen av smerte står kunnskap om hvordan det sentrale nervesystemet (hjernen og ryggmargen) og de perifere nervene fungerer. Vi skiller også mellom akutt og kronisk smerte.

Akutt smerte er smerte som oppstår umiddelbart etter at en vevsskade har oppstått. Skjærer du fingeren din på en kniv, sendes det signaler via de perifere nervene i fingertuppen inn til ryggmargen. Signalet sendes videre opp til hjernen, og vi blir bevisst på smerten. I en slik sammenheng kan vi si at smerten er kroppens ”brannalarm” som varsler om at noe er galt. En akutt skade er som regel tilhelet i løpet av 3 måneder, og smerten går gradvis over. Noen ganger kommer imidlertid smertesystemet ut av kontroll, og fortsetter å varsle om smerte selv om det ikke er noe galt lenger. Slik smerte kan man kalle langvarig eller kronisk smerte.

Langvarige smerter

Ved kronisk smerte er det flere faktorer som bidrar til smertene blir langvarige. Både ytre og indre faktorer kan bidra til at kroppen skiller ut stresshormoner. Nervesystemet blir overfølsomt, og tolker ufarlig stimulering som smerte. Vi kan kalle det for en ”falsk brannalarm”. Det er flere faktorer som bidrar til å påvirke smerteopplevelsen. Sykdom, tidligere erfaringer og situasjonen din påvirker, samtidig som dine egne følelser og hvordan du forstår smerten påvirker.

Å gå med kroniske smerter er en stor belastning, og for mange er det knyttet et stort uvisse til smertene. Alle spørsmålene som står ubesvarte gir ofte en økt bekymring, som igjen bidrar til å forsterke smerter. Mange legger også bånd på seg når man lever med kronisk smerte fordi man er redd for å forsterke smerten, det gjør igjen at man kan bli mer passiv og isolert. Dette kan igjen bidra til å forsterke smerter. Når smerter leder til mindre aktivitet, mer bekymring og isolasjon er man på vei inn i en ond spiral.

Hva kan du gjøre?

Mens noen opplever at kroniske smerter etter hvert går over, erfarer andre at de må lære seg å leve med sine smerte. Er kronisk smerte en del av din hverdag, er det viktig å lære om kroppen din og smertefysiologi. Be legen eller fysioterapeuten om å forklare for deg hvordan kronisk smerte påvirker deg dersom du syns dette er vanskelig å få grep opp. Les mer om smertemestring her.

Bli kjent med din egen smerte

Mange gjør for mye på de dagene man har lite smerter, og får derfor en smertetopp. På de dagene der smertene er sterke, gjør man imidlertid for lite. Det kan være nyttig å bruke tid på å bli kjent med sitt eget smertemønster. Hva forsterker smertene? Hva kan du gjøre for å dempe smertene? Hvor mye tåler du av aktivitet før smertene øker? Det kan være nyttig å skrive smertedagbok i en periode der du skårer smertene på en skala 0 -10. Allier deg gjerne med legen din for å ha en god støttespiller som kan hjelpe deg.

Beveg deg

Smerte betyr ikke at det er farlig å bevege seg. Tvert imot er daglig bevegelse viktig. Lite er ofte bedre enn ingenting. Du kan bli sterkere, mer utholdende og mer bevegelig. Dette vil gi mer overskudd til å takle hverdagen din, og til å takle de smertene du har.

Avspenning

Å kople verden ute i ca 30 min hver dag, gjør kanskje godt for deg. Lytt til en avspennings-CD eller annen musikk, uten dårlig samvittighet. Trening gjør mester også her.

Flytt fokus

Fokuser på det som gir deg glede og positive opplevelser fremfor smerte eller behandlinger. Prøv å slutte å bekjempe smerten, og heller akseptere at den er der. Ikke gi den mer oppmerksomhet og ikke bruk mer energi på den enn nødvendig. Prøv heller å fokusere på andre ting som gir mening og som er til glede for deg, og på det du faktisk får til og orker.

Søk hjelp

Har du bekymringer som er med på å forsterke smertene dine, er det verd å søke hjelp for å finne løsninger. En del lærings- og mestringssenter tilbyr smertemestringskurs for personer med kronisk smerte. Undersøk hvilke tilbud som finnes der du er. Eksisterer det ikke et slik tilbud i din nærhet, kan du bli henvist av legen din til et lærings- og mestringssenter som tilbyr dette.

Fant du det du lette etter?

400 80