Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Milepæl for barn og unge i sykehus
Støtt oss

Milepæl for barn og unge i sykehus


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 13.03.2016 / Oppdatert: 21.04.2016


”Ved barne- og ungdomsmedisinske avdelinger skal barn og unge med kroniske tilstander sikres tilgang på nødvendig psykologkompetanse”. Denne setningen, som inngår i den endelige avtalen i Stortinget om sykehusplanen, innebærer et gjennombrudd for bedre hjelp til barn- og unge med alvorlige fysiske sykdommer og deres pårørende.

–   Vi er hele mennesker, og vi kan ikke skille hodet fra kroppen. Dette er et viktig skritt for å få til helhetlige helsetilbud, der psykologfaget er like selvsagt som det medisinsk, sier generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund Tone Granaas.

I går, torsdag 3. mars, inngikk regjeringspartiene og Venstre en avtale som sikrer flertall for historiens første nasjonale sykehusplan i Norge. Avtalen innebærer at medisinske avdelinger for barn og unge skal ha tilgjengelig psykologisk kompetanse.

Pasientens utfordringer

Granaas trekker frem at dette er av stor betydning for barn og unge som lever med revmatiske sykdom. Å leve med en diagnose som barneleddgikt medfølger ikke bare smerte, men også mange utfordringer både for barnet og for deres pårørende. Vi vet at sykdom påvirker mulighetene for å oppleve mestring, det sosiale livet og det å delta på aktiviteter sammen med andre barn. Å hjelpe barn og unge med å takle disse utfordringene, er sentralt for å kunne leve et godt liv.

Påvirkning nytter

Det er ett år siden Norsk Psykologforening, sammen med Norsk Revmatikerforbund og Ja til lindrende enhet og omsorg for barn, lanserte en nasjonal allianse for klinisk helsepsykologi i somatikken.

–  At man nå sikrer tilgjengelig psykologisk kompetanse for barn og unge på medisinske avdelinger er et viktig steg i riktig retning og viser at påvirkningsarbeid nytter, sier Granaas. Målet er å få på plass helhetlige helsetilbud med flerfaglige somatiske avdelinger som er bemannet både med medisinsk og psykologfaglig kompetanse.