Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Ny fraværsgrense
Støtt oss

Ny fraværsgrense


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 06.09.2016 / Oppdatert: 06.09.2016


Fra og med 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hvordan påvirker dette elever med kronisk sykdom?

av Line Klaastad Kristiansen, BURG Norge

Ifølge Utdanningsdirektoratet (UDIR) er hensikten bak fraværsgrensen på 10 prosent er å motivere elevene til jevn innsats på skolen og å forhindre skulk. Hovedregelen er at dersom en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil han eller hun miste retten til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Nøkkelordet her er udokumentert.

I rundskrivet fra UDIR står det at:

«Sykdom som etter sin art gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig for hvert enkelt tilfelle, kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen type dokumentasjon. Slik annen type dokumentasjon kan for eksempel være erklæring som godtgjør at eleven har en kronisk sykdom, eller dokumentasjon som viser at eleven er under utredning eller oppfølging for udiagnostisert sykdom.»

Med andre ord vil det være tilstrekkelig for ungdom med revmatisk sykdom og andre muskel- og skjelettplager å levere legeerklæring til skolen sin, i tillegg til egenerklæring. Det er ikke krav om å dokumentere fravær før grensen på 10 prosent er overskredet, men vi vil anbefale å gjøre dette så tidlig som mulig for ordens skyld.

Vil du vite mer? Se hele rundskrivet her: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense—udir-3-2016/