Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Rogaland / ÅRSMØTE 21.4.2021
Støtt oss

ÅRSMØTE 21.4.2021


Skrevet av: Stavanger / Publisert: 29.03.2021 / Oppdatert: 14.04.2021


ÅRSMØTE 21.4.2021

VELKOMMEN TIL åRSMØTE 21.4.2021 KL 19.00

Velkommen til årsmøte 21.4.2021 i Stavanger revmatikerforening

Årsmøtet i år sendes Digitalt via Micosoft Teams. en link til Teams vil bli lagt 21.4.21

 

Årsmelding 2020

NRFs FORMÅLSPARAGRAF

 

Norsk Revmatikerforbund (NRF) har som formål å forebygge og bekjempe de

revmatiske sykdommer/muskel- og skjelettplager og deres virkninger ved å:

 

 • være en møteplass for medlemmene for omsorg, fellesskap og kunnskap
 • arbeide for bedring av revmatikernes sosiale, økonomiske og kulturelle forhold
 • spre opplysning om sykdommene, deres forebygging, behandling og

samfunnsmessige konsekvenser

 • bidra til bedring av trenings- og behandlingsmuligheter
 • bidra til vitenskapelig forskning om revmatiske sykdommer og støtte

fagpersonells videre utdannelse i behandling av disse

 • fremme internasjonalt samarbeid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av saksliste
 3. Valg av møteleder – Elisebeth Bærheim
 4. Valg av protokollførere
 5. Valg av tellekorps
 6. Valg av to til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne.
 7. Styrets årsberetning 2020
 8. Regnskap og revisjonsberetning 2020
 9. Innkomne forslag
 10. Handlingsplan 2021
 11. Budsjettforslag 2021
 12. Valg av styre —, leder, sekretær, kasserer og varamedlemmer
 13. Valg av revisor – Elisebeth Bærheim
 14. Valgkomiteen 2020 har bestått av:
 15. Valg av valgkomite 2021
 16. Valg av delegater til fylketes årsmøte

 

 

 

 

7 Styrets årsberetning

 

Styret har i 2019 bestått av:

Leder                                Torhild Olsen Gåre

Nestleder                          Berit Gausel Vass

Kasserer                           Jorunn Nesvik

Sekretær                          Karen Midttun

Studieleder                       Rune Andersen

Varamedlem                     Risto Pitkanen

Varamedlem                     Inger Lise Sømme

 

I perioden har vi hatt 7 styremøter. Sakene vi har behandlet har vært gjenstand for gode diskusjoner og gode beslutninger. Vi har holdt 3 åpne møter, et julemøte og et årsmøte. De åpne møtene er godt besøkt.

Åpne møter har vi hatt på Bekkefaret bydelshus.

 

Antall medlemmer pr 31.12.2020 = 599

 

Januar 2020

 

Styremøte: 08.01.2020 & 31.1.2020

Tema møte: 15.01.2020

Dagens tema: Musikalsk foredrag om Jan Høyland fra 1958 – 1962 v/ Tor Ragnvald Roaldsen

 

Februar 2020

 Årsmøte 19.02.2020

 Mars

Styremøte: 04.03.2020

Temamøtet ble avlyst på grunn av Koronapandemien

04.03.2020 Fylkeslaget årsmøte

April

 Mai

Styremøte 12.5.2020

Juni

 Juli

August

 Styremøte 20.8.2020

 September

23.9.20 Temamøte:

Tema: Korona – informasjon fra Norsk Revmatikerforbund

Oppstart Yogakurs?

Oktober

Styremøte: 12.10.2020

21.10.2020 Temamøte:

Tema: Margunns vei til helse gjennom mat og hage

November

 Styremøte: 11.11.2020

18.11.2020 Julemøte med underholdning, risengrøt, mandel og trekning av julebasaren.

 

 

 

 

 

 

 

 Trening og mosjon

 

Årsrapport for trim og mosjon for Stavanger Revmatikerforening 2020

 

Vi fikk fra Stavanger Kommune låne Vaulen Skoles gymsal til trening våren 2020. Dette var tilbudet til medlemmene så lenge bassenget på Madlamark skole var stengt. Men fra januar 2020 åpnet Madlamark skoles varmtvannsbasseng og foreningen kunne tilby trening tirsdag og torsdag fra kl. 20.00 til 22.00. til sine medlemmer. Det var c. 20 stk som kom på trening hver tirsdag og torsdag. Samtidig fortsatte vi å tilby saltrening til våre medlemmer. Ca 5 deltagere hver trening på tirsdag kl. 19.00 til 20.00.

Mars 2020 måtte all innendørs aktivitet stenges pga. Korona. Foreningen hadde da ingen aktivitet å tilby før høsten 2020.

Vi hadde søkt Stavanger Kommune om varmtvannstilbud i Tastahallen Helsebad før 1. Mars. Vi fikk tildelt tid tirsdag, onsdag og fredag kl.20.00 til 22.00.

Men først i september 2020 kunne vi tilby begrenset trening Tastahallen i disse dagene til 5 kvinner og 5 menn helt til midten av desember.

 

Instruktører/ Styret har hatt 2 planleggingsmøter sammen.

I begynnelsen av september deltok 2 instruktører på obligatorisk Livredningskurs Sirkelen i Klepp.

Oktober var det Livredningskurs i Tastahallen hvor 3 instruktører og 3 medlemmer deltok.

Det har ikke vært noe kurstilbud for instruktører året 2020.

Instruktørene hadde egen trening i høstferien i Tastahallen. Det var også samling for instruktører i romjula hvor også Fylkets trim- og mosjon kontakt var tilstede.

 

Risto Pitkanen, trim og mosjonskontakt for Stavanger Revmatikerforening

Øverst i skjemaet

Nederst i skjemaet

 

 

 

 

 

Yoga

 

Her er årsrapporten for yoga kurs 2020

Vi har avholdt tre yoga kurs i løpet av2020, på grunn av korona smitten har det vært vanskelig å avholde kurs i 2020

Hver kurs har gått over 8 uker, vi har hatt 4 grupper pr. uke

Mandag på dagtid fra kl 11-12, tirsdag på dagtid kl 0930-1030, tirsdag på kveld kl 1715-1815 og torsdag på kveld kl 1815-1915

Yoga kurs nr 11 startet i januar og var ferdig i februar, med 35 deltakere

Yoga kurs nr 12 startet i mars, men ble stoppet i midten av mars på grunn av korona smitten

Kurset ble startet opp igjen i september og var ferdig i oktober.

På grunn av korona tiltak fikk medlemmene tilbud om å kjøpe eget yoga utstyr fra yogayoga, belte, matte og blokker på grunn av at de ønsket at deltakere brukte eget utstyr. Det var 33 deltakere på kurset

Yoga kurs nr 13 startet opp i oktober og var ferdig i desember, det var 31 deltakere på kurset

 

Tilbakemeldingene fra medlemmene er positive, her er noen eksempler:

 • Kroppen er blitt mer bevegelig
 • Har mindre plager og bedre nattesøvn
 • Ryggen gradvis bedre og bedre bevegelse
 • Mindre smerter i skuldre og bein

Det viser at dette tilbudet er godt mottatt når 99 stykker har vært med i 2020

 

 

Rune Andersen

Studieleder

 

 

8 Regnskap og revisjonsberetning

 

Se vedlegg 1

 

 • Innkomne forslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

 

Vi ønsker det nye styret lykke til, og takker for oss

 

Stavanger Revmatikerforening

 

Stavanger den 21.4.2021

 

 

 

 

 

———————————                                           ——————————

Torhild Olsen Gåre                                                    Berit Gausel Vass

Leder                                                                        Nestleder

 

 

 

 

——————————–                                               ——————————

Jorunn Nesvik                                                           Karen Midttun

Kasserer                                                                   Sekretær

 

 

 

 

——————————–                                               ———————————

Rune Andersen                                                         Risto Pitkanen

Styremedlem/studieleder                                           Varamedlem

 

 

 

 

———————————

Inger Lise Sømme

Varamedlem

 

 

 

 

10 Handlingsplan 2021

 

Aktiviteter

 

 

Januar:

Styremøte

 

Februar

Styremøte 10.2.2021

 

Mars

Styremøte 18.3.2021

 

 12.5.2020 Årsmøte for Rogaland revmatikerforening. 4 delegater deltar.

 

April

Styremøte

 

Mai

Styremøte

 

Juni

Sommertrening, avhengig av Corona situasjonen

 Juli

Sommertrening, avhengig av Corona situasjonen

 August

Sommertrening, avhengig av Corona situasjonen

  September

Styremøte

Oktober

Styremøte

Temamøte.

November

Styremøte

Julebasar med julegrøt. Underholdning: musikk

 Desember

 

 

 

 

 

Kurs

Tillitsvalgte og likepersoner vil delta på de kursene vi finner vi har behov for og har anledning til å delta på.

 

Turer

Også i år vil vi prøve på å arrangere 2 turer, en dagstur og en tur over flere dager.

 

 

Helsebad

 

Handlingsplan for trim og mosjon 2021 for Stavanger Revmatikerforening

 

Foreningen ønsker å tilby bassengtrening for sine medlemmer 3 ganger i uka, som Stavanger Kommune har gitt tilgang til i Tastahallens varmtvannsbasseng. Pga. Koronatiltakene kan det bli redusert tilbud til medlemmene i dette året

 

Vi må sørge for ny digital søknad til Stavanger Kommune før 1. mars.

 

Det er planlagt å ha to møter for instruktører/ styret.

 

Instruktører deltar på obligatorisk Livredningskurs før høstsesongen.

 

Det er usikkert hvis det blir arrangert kurs for instruktører fra Rogaland Fylkeslag. Hvis det blir kurs, ønsker vi at alle instruktører deltar.

 

Norske Revmatikerforbund har begynt å arrangere Webseminar for instruktører i sal/ basseng. Vi ønsker å tilby dette for nye instruktører hvis det blir aktuelt.

 

 

  Yoga:

  Handlingsplan for kurs/ trening 2021

 I januar var Rune og Risto med på et kurs i regi av Funkis. Det var et kurs som var nettbasert over 2 dager, hvert kurs varte i 2 timer

Funkis har lagt om sitt data program for å søke midler etter avslutte kurs, trening og andre aktiviteter

 

Yoga

Vi vil prøve å avholde 4 yoga kurs i løpet av 2021

2 kurs på våren, 4 grupper pr uke i 8 uker (februar-april) (april – juni )

2 kurs i høst, 4 grupper pr uke i 8 uker (august –oktober) (oktober-desember)

 

 

STRIKKEKLUBB

Vi planlegger en strikkeklubb en gang pr måned fra september 2021, avhengig av om en kan få leie egnede lokaler til det. Det blir mandager eller torsdager fra kl 11.00 – 13.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Budsjettforslag

 

Se vedlegg 2

 

 

 

12 Valg av styre og varamedlemmer

 

Her er valgkomiteens innstilling til årsrapporten / årsmøte:

 

Nestleder                Berit Gausel Vass                                 2 år

Studieleder             Rune Andersen                                     2 år

Varamedlem 1,       Risto Pitkanen,                                      1 år

Varamedlem 2        Inger Lise Sømme                                 1 år

 

Leder                      Torhild Olsen Gåre: Ikke på valg

Sekretær                Karen Midttun:        Ikke på valg

Kasserer                 Jorunn Nesvik:        Ikke på valg

 

 

 

13 Valg av revisorer

Elisabeth Bærheim (1år)

Jorunn Nøstvold på valg (1 år)

 

Valgkomiteens innstilling

Elisabeth Bærheim (1år)

Revisor: Jorunn Nøstvold (1 år)

 

14 Valgkomiteen 2020 har bestått av:

Helga Tingvoll

Oddmund Austbø

 

15 Valg av ny valgkomite

 

 

16 Valg av delegater til fylkets årsmøte

 

Sammen med personlige varadelegater (4+4)

 

 

Ktonr Kontonavn Kontosum Regn.ifjor Budsjett
RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter
3000 NRF Kontigentrefusjon 37 313,12 37 888,50 39000
3001 Inngangspenger møter 3 650,00 9 900,00 10000
3401 Likemannsmidler 6 500,00 10 000,00 8000
3402 Grasrotandelen 27 243,82 27 914,56 25000
3405 Egne lotterier 6 930,00 11 780,00 12000
3407 Tilskudd funkis 25 700,00 35 834,00 45000
3408 Innbetaling Yoga 81 000,00 138 700,00 130000
3409 Innbet.bad 4 950,00 5 495,62 15000
3410 Tillskudd 41 281,00 37 761,00 40000
3500 Turer 0,00 269 270,00 250000
3600 Julebasar 27 235,00 26 750,00 30000
Sum Driftsinntekter 261 802,94 611 293,68 604000
Driftskostnader
6450 Tilskudd Reumasol turer 0,00 -2 000,00 -2000
6500 Turer 0,00 -312 060,00 -300000
6800 Kontorrekvisita -817,00 -10 330,02 -10000
6803 Småanskaffelser 0,00 -200,00 -2000
6950 Styregodtgjørelser -56 000,00 -23 000,00 -56000
6960 Driftstøtte fylkeslaget -5 890,00 -53 468,00 -25000
6970 Honorar 0,00 -6 000,00 -6000
7150 Reiseutgifter 0,00 -4 900,00 -5000
7303 Møter/ tilstelninger -18 001,81 -21 938,03 -25000
7304 Gevinster / loddsalg møte -2 272,00 -3 442,85 -8000
7305 Kurs/seminar 0,00 -20 400,00 -20000
7306 Utgifter badeinstruktører -10 827,10 -20 729,90 -15000
7307 Yogakurs -115 200,00 -132 000,00 -160000
7500 Julebasar -11 005,56 -7 765,14 -10000
7790 Diverse driftsutgifter -2 737,00 -2 300,00 -3000
Sum Driftskostnader -222 750,47 -620 533,94 -647000
DRIFTSRESULTAT 39 052,47 -9 240,26 -43000
Finansposter
8040 Renteinntekter 1 114,00 1 578,00 0
8140 Renteutgifter og gebyrer -391,88 -351,00 0
Sum Finansposter 722,12 1 227,00 0
RESULTAT FØR SKATTER 39 774,59 -8 013,26 0
Sum Skatter og årsdisp 0,00 0,00 0
ÅRSRESULTAT 39 774,59 -8 013,26 0

 

Ktonr Kontonavn Kontosum Regn.ifjor
EIENDELER
Omløpsmidler
1900 Kontanter 143,28 4,84
1920 Bank Brukskonto 70 158,38 81 614,23
1950 Bank Kapitalkonto 266 088,34 214 996,34
Sum Omløpsmidler 336 390,00 296 615,41
SUM EIENDELER 336 390,00 296 615,41
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
2050 Opptjent egenkapital 296 615,41 296 615,41
2099 Årsresultat (opptj. egenkap) 39 774,59 0,00
Sum Egenkapital 336 390,00 296 615,41
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 336 390,00 296 615,41

Sandnes, 12.03.2021

REVISJONSBERETNING 

Regnskapet til Stavanger Revmatikerforening for 2020 er gjennomgått og funnet i orden. Det er et ryddig og oversiktlig regnskap. Det har vært mindre aktivitet i 2020, som også vises i regnskapet p.g.a. Korona.

Det er et overskudd på kr. 39.774,59

Revidert av:

Elisebeth K. Bærheim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDSJETT STAVANGER REVMATIKERFORENING 2021
KONTO TEKST BUDSJETT 2020 BUDSJETT 2021
3000 NRF Kontingent refusjon 39000 37000
3001 Inngangspenger møter 10000 4000
3401 Likemannsmidler 8000 5000
3402 Grasrotandel 25000 27000
3405 Eget lotteri 12000 4000
3407 Tilskudd Funkis 45000 25000
3408 Innbet. Yoga 130000 50000
3409 Innbet. Bad 15000 4000
3410 Tilskudd 40000 40000
3411 Lynlotteri 0 0
3500 Dags/weekendtur 250000 100000
3600 Julebasar 30000 30000
3703 Diverse inntekter
604000 326000
6400 Reiseledelse 0 -7000
6450 Tilskudd Reumasol turer -2000 0
6500 Turer -300000 -200000
6800 Kontorrekvisita -10000 -8000
6802 Treningsutstyr 0 0
6803 Småanskaffelser -2000 -2000
6901 Porto 0 0
6950 Styregodtgjørelse -56000 -56000
6960 Driftsstøtte Fylkeslaget -25000 -20000
6970 Honorar -6000 0
7150 Reiseutgifter -5000 -2500
7303 Møter/tilstelninger -25000 -15000
7304 Gevinster/loddsalg møter -8000 -2000
7305 Kurs/seminar -20000 -10000
7306 Kurs/utstyr badeinstruktører -15000 -10000
7307 Yogakurs -160000 -80000
7500 Julebasar -10000 -12000
7600 Gaver/bevilgninger
7650 Gevinster lynlotteri
7703 Styremøter -500 0
7790 Div.driftsutgifter -3000 -3000
8040 Renteinntekter 1500 1500
8140 Renteutgifter, gebyrer -500 -500
-646500 -426500

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v