Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Oppland / Årsmøte BURG Oppland
Støtt oss

Årsmøte BURG Oppland


Skrevet av: Oppland / Publisert: 02.01.2019 / Oppdatert: 02.09.2019


Styret i BURG Oppland innkaller til årsmøte søndag den 03.02.2019 kl. 13:00.

Sted: Margr. Grundtvigs Vei 6, Lillehammer.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av dirigent
3. Valg av to – 2 – referenter
4. Valg av to – 2 – representanter til å underskrive protokollen
5. Valg av to – 2 – representanter til tellekorps
a. Representantene i pkt. 2-5 velges etter forslag fra fylkesstyret.
6. Godkjenning av saksliste
7. Styrets årsberetning
8. Regnskap og revisjonsberetning fra foregående år
9. Innkomne forslag
10. Handlingsplan for inneværende år
11. Budsjett for inneværende år
12. Valg av nytt styre
13. Valgkomité etter innstilling fra styret
14. To revisorer eller en autorisert revisor

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 20.01.2019.

BURG Oppland har forslag til nytt styre på plass.
Har du spørsmål vedrørende årsmøtet kan du sende oss en e-post eller kontakte leder på tlf. 48288950.

Vi håper at så mange som mulig har anledning til å komme på årsmøtet.
Påmelding bes sendt pr. e-post til opplandburg@gmail.com innen 20.01.19.

BURG Oppland dekker reiseutgifter til årsmøtet for de som måtte ønske det.

Med vennlig hilsen
Styret i BURG Oppland v/Hans Bakke Leder

Styret i 2018 har bestått av:
Rolle:                                                                                             Valgperiode:                    Merknad:
Leder/Sekretær:                       Hans Asmund Bakke            2018 – 2019                     På valg
Nestleder/Kasserer:                 Erik Fredrikstad                    2018 – 2020                    Ikke på valg
Styremedlem:                            Åse Marit Fredrikstad          2018 – 2020                    Ikke på valg
Styremedlem:                            Vibeke Bakke                          2017 – 2019                     På valg
Styremedlem:                            Erna Marie T. Bakke             2018 – 2020                    Ikke på valg
Styremedlem:                            Rakel Lindviksmoen             2017 – 2019                     På valg
Styremedlem/
NRF representant                     Jorun Wills-Hammer           2018 –                               Velges av NRF
Varamedlem                               Tom Lindviksmoen              2018 – 2019                     På valg