Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Oppland / Årsmøte i BURG Oppland 2020
Støtt oss

Årsmøte i BURG Oppland 2020


Skrevet av: BURG Oppland / Publisert: 25.01.2020 / Oppdatert: 17.10.2022


Styret i BURG Oppland innkaller til årsmøte søndag den 23.02.2020 kl. 15:00.

Sted: NRF Oppland, Fylkeskontoret. Margr. Grundtvigs Vei 6, Lillehammer.

 Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av to – 2 – referenter
 4. Valg av to – 2 – representanter til å underskrive protokollen
 5. Valg av to – 2 – representanter til tellekorps
  1. Representantene i pkt. 2-5 velges etter forslag fra fylkesstyret.
 6. Godkjenning av saksliste
 7. Styrets årsberetning
 8. Regnskap og revisjonsberetning fra foregående år
 9. Innkomne forslag
 10. Handlingsplan for inneværende år
 11. Budsjett for inneværende år
 12. Valg av nytt styre
 13. Valgkomité etter innstilling fra styret
 14. To revisorer eller en autorisert revisor

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 01.02.2020.

Har du spørsmål vedrørende årsmøtet kan du sende oss en e-post eller kontakte leder på tlf. 48288950.

Vi håper at så mange som mulig har anledning til å komme på årsmøtet.

Påmelding bes sendt pr. e-post til opplandburg@gmail.com innen 06.02.2020.

BURG Oppland dekker reiseutgifter til årsmøtet for de som måtte ønske det.

Velkommen!

Styret i BURG Oppland

v/Hans Bakke

Leder