Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Sogn og Fjordane / Årsmøtet 2017
Støtt oss

Årsmøtet 2017


Skrevet av: Sogn og fjordane / Publisert: 04.04.2017 / Oppdatert: 02.09.2019


Før årsmøtet i NRF starta laurdag 18. mars, nytta Merethe Vedvik høvet til å fortelja om terapiopplegget Energigiverne.

Årsmøtet i NRF Sogn og Fjordan fylkeslag vart halde på Thon hotell Jølster på Skei laurdag 18. mars. Alle lokallaga var representert på årsmøtet i år. NRF sentralt var representert ved sentralstyremedlem Tordis Kristine Søvde.

Før årsmøtet starta snakka Søvde om aktuelle sakar i NRF. Det var også sett av tid til ei innføring i Energigiverne, eit terapiopplegg for mellom anna folk som lir av utmatting. Merethe Vedvik leia oss gjennom den sekvensen.

Årsmøtet vart gjennomført med Harry Standal som møteleiar. Årsmeldinga, som årsmøet vedtok utan merknader, fortel om eit år med jamn aktivitet i fylkeslaget. Styret har hald fem styremøte i løpet av 2016. Ved utgangen av året hadde NRF 1.134 medlemer i Sogn og Fjordane.

NRF Sogn og Fjordane fekk ny fylkessekretær hausten 2016. Berit Berger-Nilsen byrja hjå oss i oktober. Ho tok over etter Turid Gjøvik, som slutta hjå oss for å byrja i full stilling i Jølster kommune.

Etter årsmøtet er desse med i styret for NRF Sogn og Fjordane fylkeslag:

Leiar: Edel Olstad, Sogndal

Nestleiar: Heidi Mørkrid, Årdal

Kasserar: Kjell Eldegard, Årdal

Studieleiar: Anita Æsøy, Florø

Styremedlem: Bodil Hammersland, Gloppen

vara: Jorunn Myrdal Hestad, Førde

vara: Aashild Landøy, Askvoll

Fondstyret :

Erling Sagen, Høyanger (Leiar)

Anita Bentsen, Selje

Kjell Eldegard, Årdal (valt frå styret)

Årsmøtet valde også utsendingar til landsmøtet i NRF, som blir halde på Reuma-Sol i Spania 3. til 6. august i år. Frå NRF Sogn og Fjordane er Heidi Mørkrid, Anita Æsøy og Oddveig Hovlandsdal utsendingar.

Søndag 19. mars vart nytta til ulike orienteringar. Mellom anna kom Audun Nedrebø frå FUNKIS Sogn og Fjordane for å snakka om studieforbundet, og tilskotsordinga for kurs og opplæring.

Før lunsj og heimreise søndag nytta Anita Æsøy høvet til å snakka om turen til Reuma-Sol i slutten av oktober i år. Meir om den turen, påmeldingsskjema og slikt noko, blir å finna i Giktspretten, som kjem ut i juni i år.