Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Akershus / Korona og Smittefare
Støtt oss

Korona og Smittefare


Skrevet av: Nannestad / Publisert: 09.03.2020 / Oppdatert: 17.10.2022


Korona og Smittefare

Nannestad kulturråd videresender, på oppfordring fra Kultursjefen, anbefalinger fra kommuneoverlegen når det gjelder gjennomføring av arrangementer og håndtering av smittefare. Vi anbefaler alle lag, foreninger og andre som planlegger større arrangementer om å følge kommunelegens råd i denne saken.

Emne: Gjennomføring av folkerike arrrangementer – spørsmål knyttet til koronasmitte

Jeg har fått spørsmål om hvordan arrangører av konferanser, møter og mønstringer skal forholde seg til korona-situasjonen.

Folkehelsa har kommet med anbefalinger rundt dette:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Jeg har også drøftet saken med kolleger både på Øvre og Nedre Romerike.

Generelt gjelder den enkle regelen om jo større et arrangement er, desto høyre er risikoen for smittespredning.

Derfor må det gjøres en risikovurdering for hvert enkelt arrangement.

Man må vurdere risikoen for smitte ved gjennomføring av arrangementet, mulighetene til å begrense eller endre arrangementet (for eksempel med og uten publikum tilstede) og eventuelt å utsette eller avbryte arrangementet.

Risikovurdering må revideres fortløpende i henhold til utvikling av situasjonen.

Noen sentrale poeng:

· Mindre arrangementer (færre enn 200 deltakere) kan gjennomføres med mindre det foreligger skjerpende omstendigheter som øker smitterisikoen. Arrangøren bes oppfordre deltakerne til god håndhygiene og redusert nærkontakt.

· Store arrangementer (over 1000 deltakere) bør kanselleres dersom risikoen for smittespredning anses som stor – spesielt dersom det er redusert kapasitet for håndhygiene; enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit.

Dette er spesielt viktig ved toalettområder og ved spisesteder.

· Store arrangementer må i samarbeid med lokal helsetjeneste ha en plan for hvordan mistenkt smittede skal håndteres, isoleres og følges opp.

· Personer med symptomer på luftveisinfeksjon bør under ingen omstendighet delta i møter og mønstringer – uansett størrelse.

Ved tvil: Konferer med kommuneoverlegen

.

Jeg ber om at denne informasjonen videresendes til relevante ledere.

Tom Sundar

Kommuneoverlege

Tlf 45484047

tom.sundar@nannestad.kommune.no