Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Oslo / Et nytt bassengtilbud – for tidlig å juble?
Støtt oss

Et nytt bassengtilbud – for tidlig å juble?


Skrevet av: Oslo / Publisert: 01.03.2017 / Oppdatert: 17.10.2022


Journalen melder i dag at kommunaldirektør Endre Sandvik har underskrevet Oslo kommunens del av en avtale mellom Diakonhjemmet sykehus og Cathinka Guldbergsenteret. Målet er å kunne tilby et terapibassengtilbud til brukerne av bassenget på Diakonhjemmet sykehus. Det er lett å juble etter en flere måneders gammel kamp.

Straffesparket mot målet har blitt gitt fra 11,15-meter. Likevel er Oslo fylkeslag forsiktig med å hoppe opp fra sidebenken og juble høyt. Det er nemlig fortsatt en målvakt og 4 stolper som må unngås, samt et mål på 7,3 meter som må treffes. Først når brukernes avtale er over mållinjen og like gode alternativer for alle brukere er tydelige, står vi klare med jubel, norsk flagg og marsipankake.

Oslo fylkeslag er forsiktig optimistiske

Vi er fornøyde for å se at vårt interessepolitisk arbeid har ført frem. Med press fra fylkeslagets og brukernes side har kommunen kommet i samtale med Diakonhjemmet sykehus etter den dramatiske avgjørelsen i styret i september 2016.
Det ser ut at kommunen skal stille bassenget på Cathinka Guldbergsenteret til rådighet for Diakonhjemmet sykehus, mens Diakonhjemmet sykehus står for den praktiske gjennomføringen, slik som det er i dag. Dette betyr at både ekspertisen fra Diakonhjemmet sykehus og kunnskapsgrunnlaget om pasientenes funksjonsnivå ikke går tapt. Det blir også lovet vann på 34 grader varme. Dette kan love bra. Men er det ugler i mosen?

Kommunaldirektøren vet ikke hvordan avtalen vil påvirke dagens leietakere av bassenget

Terapibassenget på Cathinka Guldbergsenteret har ikke stått tom i alle år, pent ventende på at det skal bli fylt opp av personer med revmatiske sykdommer.
Nei, bassenget har vært leid ut til babysvømming, funksjonshemmede og barn, Oslo idrettslag svømming, Norges livredningsselskap og svømmetrening for innvandrerkvinner. Viktige og flotte tiltak som ikke NRF ønsker å konkurrere med.

Hva med våre egne grupper i terapibasseng?

Frem til april 2017 er ikke bassenget på Diakonhjemmet kun i bruk i Diakonhjemmets regi. NRF har hjulpet kommunen med å ta sitt ansvar for vår medlemsgruppe, ved å tilby timer i basseng i egen regi, med internt utdannede instruktører. Bekhterevforeningen Oslo og omegn har 4 grupper de trener med på kveldstid, Oslo Nord-Vest Revmatikerforening har 2 grupper.
Kommer de til å ha mulighet til å fortsette med denne viktige aktiviteten? Vi har forsøkt å komme i kontakt med Lovisenberg omsorg, som driver bassenget men får ikke svar. Gjennom måneder med interessepolitisk arbeid mot byrådsavdeling for helse, eldre og sosial, var signalene vi fikk fra denne avdelingen: “Vi får nok til noe for kanskje 80-100 brukere det er mest alvorlig stilt med, men jeg tviler at vi får til et tilbud for alle som har behandling i terapibassenget på Diakonhjemmet sykehus i dag”.

Tilbudet må være i tråd med innholdet i oppdragsdokumentene fra Helse Sør-Øst til Diakonhjemmet sykehus

I oppdragsdokumentene som Helse Sør-Øst i 2016 ga til Diakonhjemmet sykehus står følgende:

“Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal synkroniseres slik at de ikke gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Det er en forutsetning at omstillingene gir brukerne et kontinuerlig og like godt eller bedre tjenestetilbud enn tidligere. ”

Oslo fylkeslag gleder seg til å lese avtalen som nå er på trappene mellom Oslo kommune og Diakonhjemmet sykehus, og som skal gi alle brukere av terapibassenget et kontinuerlig, like godt eller bedre tjenestetilbud enn tidligere.

Du kan lese artikkelen i Journalen her: https://fagbladetjournalen.no/oslo-revmatikere-faar-nytt-bassengtilbud/