Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Oslo / Informasjon om likepersonstjenesten
Støtt oss

Informasjon om likepersonstjenesten


Skrevet av: Oslo / Publisert: 07.03.2016 / Oppdatert: 31.10.2021


Her får du informasjon rundt vår likepersonstjeneste

Hva er likepersonsarbeid?
Like hjelper like

Likepersoner er folk med ulike diagnoser, som har et avklart forhold til sin sykdom og takler hverdagen med den.

En likeperson har hatt opplæring i å motivere og veilede andre med en revmatisk diagnose i forhold til rettigheter og hvordan å leve med en revmatisk diagnose.
En likeperson er ingen fagperson, og kan ikke stille diagnose eller anbefale medisiner.

I Oslo har vi 20 likepersoner som er med på ulike likepersonsaktivtieter.
Likepersoner er tilstede på lokalforeningenes temamøter ol.
Vi står på informasjonstand på Revmatologisk poliklinikk på Diakonhjemmet annenhver tirsdag mellom kl 10 og 13.
Vi har også startet med en informasjonsstand på revmatisk dagenhet på Rikshospitalet.
I de fleste bassenggruppene de ulike lokalforeningene driver er det likepersoner.
Det er likepersoner tilstede på større arrangement i Oslo, i regi av diagnoseforeninger og Oslo fylkeslag.
Likepersoner i Oslo deltar i turnusen på telefontjenesten ‘NRF hjelper deg’, som er åpen tirsdager, onsdager og torsdager kl 10-15.

Likepersonene har taushetsplikt, og deltar årlig på kurs for stadig å bli bedre til å veilede og oppmuntre brukerne.

Ønsker du å bli likeperson eller vil du ha mer informasjon om likepersonstjeneste?

 

TLF: 93036882
E-POST: hanne.schjerverud@gmail.com