Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Akershus / Informasjon, tips og råd til lokalforeningen i Viken Akershus
Støtt oss

Informasjon, tips og råd til lokalforeningen i Viken Akershus


Skrevet av: Ann Kristin Bakke / Publisert: 24.01.2022 / Oppdatert: 17.10.2022


Da er vi i gang med 2022 som vi håper blir et bedre år sett med frivillighetens øyne.

2022 er Frivillighetens År – se https://frivillighetensar.no/organisasjoner. Hvis dere registrerer arrangementet deres, kan dere søke om midler til gjennomføringen.

Pr. d.d har vi 34 nye medlemmer, men det er 30 som har meldt seg ut de siste 30 dagene.  Ergo må vi være flinkere til å sende ut velkomstbrev/evt. ta kontakt med de nye så de føler seg ivaretatt.  Det er 98 burgere i NRF Viken fylke Akershus.  Pilen går sakte, sakte oppover hva gjelder medlemstallet.

Tillitsvalgtkonferansen var siste treff og der kom det fram mye nyttig.  Vi oppsummerer noen av punktene her.

 • Felles datasystem for lokallagene – arbeidsgruppen skal ha første møte til uken.
 • CRM/medlemsregisteret – det vil bli gitt brukeropplæring om dette på organisasjonskurset 22-23 april.
 • Det var ønske om opplæring på Facebook – det hører ikke hjemme hos oss.
 • Det kom ønske om opplæring i å skrive søknader – dette blir tatt opp på organisasjonskurset hvor dere får innføring i hvordan skrive søknad til DAM Express.
 • Det kom inn ønske om å få til samarbeid ifm interessepolitisk arbeid – ta kontakt med andre lokalforeninger.  Temaet blir også tatt opp på Organisasjonskurset.
 • Det er leder som er kontaktperson i fylkeslagets styre – d.d. Hild Fronth 48204031
 • Vi jobber med opprettelse av en Idebank med foredragsholdere/turer – har dere glemt å sende inn forslag til oss?
 • Oppdatering av Revmatiker.no – administrasjonen i NRF er skåret ned til et minimum. Derfor vil dette ta tid.
 • Ønske at fylkeslaget arrangerer Bowlingkvelder – det gjør vi ikke – samarbeid med naboen! Tenk miljø – kjør flere sammen.
 • Livredderkurs – anbefales at lokalforeningene slår seg sammen og kontakter Svømmeforbundet for opplæring.

 

Utsettelse av planlagt kurs:

 • Instruktørkurset utsettes til mai mnd. Info kommer om kort tid.

 

Mvh

Hild Fronth

Fungerende leder

Viken Akershus