Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Akershus / Innkalling til Årsmøte 2023
Støtt oss

Innkalling til Årsmøte 2023


Skrevet av: Bærum revmatikerforening / Publisert: 31.01.2023 / Oppdatert: 31.01.2023


Her finner du hele innkallingen - som medlemmer også har fått tilsendt pr. epost.

Til medlemmene i Bærum Revmatikerforening
Innkalling til årsmøte i Bærum Revmatikerforening

Etter §12 i NRFs vedtekter innkalles det herved til årsmøte i Bærum Revmatikerforening.

Dato:                01.03.2023 – onsdag, 1. mars
Sted:                Henie-Onstad Seniorsenter, Sonja Henies vei 12, 1363 Høvik
Tid:                  18:00
Gratis adgang

AGENDA:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av dirigent etter forslag fra styret
 3. Valg av protokollførere etter forslag fra styret
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne
 1. Styrets årsberetning
 2. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet
 3. Innkomne forslag
 4. Handlingsplan for lagets virksomhet
 5. Budsjettforslag
 6. Valg av styre bestående av syv medlemmer etter årsmøtets bestemmelse og to varamedlemmer i henhold til § 13 I
 1. Valg av revisorer

Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet sendes lokallaget på epost: barum.ak@revmatiker.org senest 2 uker før årsmøtet, det vil si frist 15.02.2023

Sakspapirer og saksliste gjøres klart for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Forslag til kandidater til styret sendes valgkomiteen senest 15.02.2023 –  til barum.ak@revmatiker.org

Valgkomiteen består av:

Elin Mathisen
Eva Henriksen
Bente Røssberg

Påmelding til Årsmøtet i foreningen skjer pr. epost til

barum.ak@revmatiker.org

eller til mobil 95 77 05 70.

Møtet holdes i en uformell stil, og vi får tid til hyggelig samvær med gratis servering med rundstykker og te/kaffe.

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen,
Styret
v/ leder
Ann Brith Songe-Møller