Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Akershus / Innkalling til årsmøte for Akershus Fylkeslag
Støtt oss

Innkalling til årsmøte for Akershus Fylkeslag


Skrevet av: Akershus / Publisert: 23.01.2018 / Oppdatert: 17.10.2022


Til lokalforeningene.

 

Innkalling til årsmøte i Akershus Fylkeslag

Etter §8 i NRFs vedtekter innkalles det herved til årsmøte i Norsk Revmatikerforbund, Akershus Fylkeslag.

 

Dato:             Torsdag 08. mars 2018

 

Sted:             Frivillighetens hus, Solheimsveien 62B, Lørenskog. 3. etasje

Tid:                Registrering fra kl. 17:00. Åpning kl. 18.00

Det blir servering av gryterett før møtet begynner.

 

 

AGENDA:

 

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av dirigent.
 3. Valg av protokollførere.
 4. Valg av tellekorps.
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne.
 6. Styrets årsberetning.
 7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet.
 8. Innkomne forslag.
 9. Fastsettelse av driftstilskudd fra lokallagene for påfølgende år.
 10. Handlingsplan for lagets virksomhet.
 11. Budsjettforslag.
 12. Valg av styre bestående av fem eller syv medlemmer samt 1. og 2. varamedlem (i henhold til § 9 I)
 13. Valg av to revisorer eller èn fagrevisor.
 14. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter forslag fra styret.

 

Representasjon fra BURG

Inntil 100 betalende medlemmer: 2 delegater.

101 – 400 betalende medlemmer: 3 delegater.

401- 1000 betalende medlemmer: 4 delegater

1001 betalende medlemmer og over: 6 delegater

 

For øvrige formaliteter rundt årsmøtet vises til vedtektene, godkjent på landsmøte 2017: http://www.revmatiker.no/om-nrf/for-tillitsvalgte/styringsdokumenter

Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet sendes fylkeslaget på ab@revmatiker.no senest 4 uker før årsmøtet, det vil si frist 22.02.2018.

Forslag til kandidater sendes valgkomiteen senest 4 uker før årsmøtet. Valgkomiteen består av medlemmer i lokallaget; Eidsvoll, Lørenskog og Nannestad.

 

Årsmøtepapirer vil bli kunngjort senest 2 uker før årsmøtet, det vil si 25.02.2016

 

Hjertelig velkommen

 

Med hilsen

 

Grethe S. Berntsen

Fylkessleder