Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Akershus / Innkalling til Årsmøte NRF Viken fylke Akershus 5. mai 2021
Støtt oss

Innkalling til Årsmøte NRF Viken fylke Akershus 5. mai 2021


Skrevet av: Akershus / Publisert: 06.01.2021 / Oppdatert: 17.10.2022


Til lokalforeningene. Etter §8 i NRFs vedtekter innkalles det herved til årsmøte i Norsk Revmatikerforbund, NRF Viken fylke Akershus.

 

Dato: 5. mai 2021
Sted: Skedsmo Røde Kors, Skedsmogata 3 c,
2000 Lillestrøm.
Tid: Registrering fra kl. 17:00. Åpning kl. 18.00

Det vil bli servert varm mat, kringle og kaffe.

 

AGENDA:

1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av dirigent.
3. Valg av protokollførere.
4. Valg av tellekorps.
5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne.
6. Styrets årsberetning.
7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet.
8. Innkomne forslag.
9. Fastsettelse av driftstilskudd fra lokallagene for påfølgende år.
10. Handlingsplan og Årshjul for lagets virksomhet.
11. Budsjettforslag.
12. Valg av styre bestående av fem eller syv medlemmer samt 1. og 2. varamedlem (i henhold til § 9 I)
13. Valg av to revisorer eller èn fagrevisor.
14. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter forslag fra styret.
15. Valg av delegater til Landsmøte i henhold til §4 IV

 

• Representasjon fra BURG
• Representasjon fra Diagnosegruppene

• Inntil 100 betalende medlemmer: 2 delegater.
• 101 – 400 betalende medlemmer: 3 delegater.
• 401- 1000 betalende medlemmer: 4 delegater
• 1001 betalende medlemmer og over: 6 delegater

 

For øvrige formaliteter rundt årsmøtet vises til vedtektene, godkjent på landsmøte 2020: https://www.revmatiker.no/wp-content/uploads/2019/12/NRF-vedtekter_Vedtatte-endringer-LM-2019-med-mandater-101219.pdf

Valgkomite 2021.

Ullensaker ved Jorun Ringen og Kirsten Bøe
Aurskog og Høland ved Ragnhild Berg Husmo
Asker ved Marit Lia og Elfrid Sandbæk

Årsmøtepapirer vil bli kunngjort senest 2 uker før årsmøtet.

 

Hjertelig velkommen

Med hilsen
Sissel B. Nyheim Ann Kristin Bakke
Fylkesleder Fylkessekretær