Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Trøndelag Nord / Innkalling til fylkesårsmøte 2020
Støtt oss

Innkalling til fylkesårsmøte 2020


Skrevet av: Nord-Trøndelag / Publisert: 23.01.2020 / Oppdatert: 17.10.2022


Innkalling til fylkesårsmøtet 2020

Det innkalles med dette til årsmøte i NRF Trøndelag fylke nord.  Årsmøte avholdes på Scandic Hell, Stjørdal – fredag 13. mars. Det er anledning til å kombinere årsmøte med konferanse om brukermedvirkning lørdag 14. mars på samme sted.

 

 

Påmeldingsfrist til årsmøtet og eventuelt bindevevskonferanse: torsdag 27. februar 2020

  • Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet, sendes fylkeskontoret senest fire uker før, frist 14. februar 2020 på e-post til: nt@revmatiker.no
  • Forslag til kandidater til styre sendes på e-post til valgkommeen ved Sigrun Kristiansen Sigrun54@hotmail.com, Thor Bertil Granum thor@granum.as eller Christina Saur frusaur@gmail.com. Frist 14. februar 2020. Det skal i år velges: leder, nestleder, kasserer og to varamedlemmer til styret. Kandidatene må ha sagt seg villige til stille opp!
  • Sakliste med sakspapirene gjøres kjent for lagene to uker før årsmøtet, dvs. 28. februar.

 

 

Representasjon for lokalforeninger/BURG på Fylkesårsmøtet:
Inntil 100 medlemmer: to delegater
101-400 medlemmer:
tre delegater
En delegat for hver av diagnosegruppene i fylket.

 

Følgende i styret er på valg i år:

Leder: Olav Malmo, Verdal/Inderøy Revmatikerlag

Nestleder: Anne-Bjørg Evenstad, Nærøy og Vikna Revmatikerforening

Kasserer: Bjørg Langeid, Steinkjer Revmatikerforening

  1. Vara: Nina Kjærem, Steinkjer Revmatikerforening
    2. Vara: Svein Hasse Bordevich, Stjørdal Revmatikerforening

 

 

 

 

Tider:

Årsmøte avholdes fredag 13. mars kl 18.00, en starter imidlertid med middag kl 17.00. Årsmøte avsluttes når alle saker er behandlet. Det legges til rette for at en kan kombinere årsmøte 2020 med konferanse om bindevevssykdommer lørdag 14. mars.  Det er reservert rom på hotellet for de som ønsker å overnatte. Program og invitasjon til konferansen kommer så snart det er klart.

 

Egenandel per person: 

Kun årsmøte uten middag først pr person: kr 100, -.

De som vil ha middag og årsmøte betaler kr 250,-.

De som vil ha middag, årsmøte, overnatting og konferanse betaler kr 1000,-.  Det praktiseres reiseutjevning. Oppfordrer alle til å reise på billigste måte, for øvrig statens satser egen bil (skattefritt) 2020 kr. 3,50, fordeles på laga.

 

En minner om at delegater fra lokallaga velges på lokallagets årsmøte. Se vedtekter.

 

 

Påmelding innen 27. februar!

Bruk vedlagte skjema og send til nt@revmatiker.no eller

NRF Nord-Trøndelag, Sjøfartsgata 3, 7714 Steinkjer

MERK: Det er bindende påmelding. Kostnader ved evt. avmelding/forfall etter påmeldingsfrist, vil belastes lokallaget.

 

Reise:

Reisefordeling for delegater.