Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Oslo / Interessepolitisk møte med Oslo-ordfører
Støtt oss

Interessepolitisk møte med Oslo-ordfører


Skrevet av: Oslo / Publisert: 01.03.2016 / Oppdatert: 16.09.2016


Fylkesleder i Oslo fylkeslag og fylkessekretær hadde i dag, sammen med Karianne Bruun Haugen, regionsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, et møte med Oslo-ordfører Marianne Borgen. Målet var å legge frem våre interessepolitiske hjertesaker og bli kjent med hverandre.

De to store saker som ble snakket om var tilgang og kapasitet til terapibassenger i kommunen. Siste basseng ble bygget i 1983 og mange bassenger i kommunen er i for dårlig stand. Det er få basseng som holder 34 grader og vanskelig å få leid disse bassenger til varmtvannstrening. Ordfører lyttet til våre tanker og var på lang vei enig om at situasjonen er prekær.

Oslo kommunen har som mål å bygge et nytt Tøyenbad som skal åpnes i 2020

Vi snakket om bademeldingen som ble fremlagt i 2013 og vi har lovet å gå i detalj gjennom meldingen slik at vi kan gi tilbakemelding til byråd Rina Mariann Hansen om det er muligheter for å endre bademeldingen.

Den andre store saken var tilgang til fysioterapeuter med driftstilskudd. Karianne B. Haugen la frem en del tall om situasjonen i Oslo som viser at det er en dramatisk nedgang i antall fysioterapeuter totalt og antall fysioterapeuter med driftstilskudd, samtidig som det er en økning i befolkning. Dette resulterer i lange ventelister, dyre fysioterapitimer hos fysioterapeuter uten driftsavtale og dermed økte kostnader på lang sikt for kommunen som får flere rehabiliteringsoppgaver i fremtiden. Vi avtalte at ordfører tar våre bekymringer videre til byråd for Helse Inga Marte Thorkildsen og at vi forsøker å ha et oppfølgingsmøte med henne på senere tidspunkt.

Vi leverte NRFs politiske notater til ordfører som bakgrunnsinformasjon.

Totalt sett et godt møte med vår nye ordfører og spennende tanker og inspirasjon for fremtidens interessepolitiske arbeid