Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Møre og Romsdal / Invitasjon til årsmøte tirsdag 5. mars 2019
Støtt oss

Invitasjon til årsmøte tirsdag 5. mars 2019


Skrevet av: Molde / Publisert: 02.11.2018 / Oppdatert: 17.10.2022


Årsmøte 2019

Til medlemmene av                                                                                             Molde, 08. januar 2019

MOLDE OG OMEGN REVMATIKERFORENING

INNKALLING til årsmøte – Det kalles herved inn til årsmøte:

DATO:            TIRSDAG 05. MARS 2019 – kl. 18.30

STED:             ELDRES KULTURSENTER

Frist for å melde inn saker og innlevert styret, er satt til mandag 18. februar 2019

Fullstendig saksliste med regnskap, budsjett og valg er satt til tirsdag 26. februar 2019

Varmrett til bevertning

SAKLISTE

Faste årsmøtesaker:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av protokollførere
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av 2 delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne
 6. Styrets årsberetning
 7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet
 8. Innkomne forslag
 9. Handlingsplan for lagets virksomhet
 10. Budsjettforslag
 11. Valg av styre bestående av 3, 5 eller 7 medlemmer etter årsmøtets bestemmelse og 2 varamedlemmer (i henhold til § 13 I)
 12. Valg av 2 revisorer eller fagrevisor
 13. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 9, IV
 14. Forslag til delegater med vara til landsmøtet, i henhold til § 4, IV
 15. Valg av valgkomité bestående av 3 medlemmer med 2 varamedlemmer for neste årsmøte, etter forslag fra styret

Styret i Molde og omegn Revmatikerforening ønsker dere alle velkommen 😊