Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Akershus / Invitasjon til Grunnkurs for Nye Likepersoner ( erstatter Likepersonkurs Del I og II)
Støtt oss

Invitasjon til Grunnkurs for Nye Likepersoner ( erstatter Likepersonkurs Del I og II)


Skrevet av: Akershus / Publisert: 12.06.2018 / Oppdatert: 17.10.2022


Til :

  • Alle Lokallag i Akershus
  • Alle Fylkesstyrer inne Helse Sør- Øst

Når: Fredag 14.september kl.15.00 til lørdag 15.septenber kl.16.00 på Hotell Runway, Gardermoen.

Hvem : Kurset passer for alle ønsker å bli likeperson i Norsk Revmatikerforbund, og for også for dem som ønsker påfyll i forhold til sitt likepersonarbeide i lokalforeningene og på brukerkontorene innen Helse Sør Øst.

Kurset holdes av Hanne Schjerverud, tidl. Fylkesveileder i Oslo og Sissel Bærø Nyheim, Fylkesveileder i Akershus.

Begge kursholdere har vært med å utarbeid utkast til nye retningslinjer og nytt grunnkurs for likepersoner i NRF, i samarbeid med NRF nasjonalt.

 

Pris: kr.1.565,- for overnatting m/helpensjon

  1. 605,- for dagspakke.

Bindende påmelding innen 15.august 2018 til fylkessekretær Ann Kristin Bakke, AB@revmatiker.no

For mer detaljert informasjon kontakt: Fylkesveileder Sissel Bærø Nyheim, tlf. 90912085/sbnyheim@online.no, som er kursansvarlig.

 

Med vennlig hilsen
For Akershus Fylkeslag av NRF

Sissel Bærø Nyheim
Fylkesveileder