Hopp til innhold
Forside / / NRF Oppland trenger deg!
Støtt oss

NRF Oppland trenger deg!


Skrevet av: Oppland / Publisert: 14.01.2021 / Oppdatert: 17.10.2022


NRF Oppland trenger deg!

Vi ønsker kontakt med deg som ser hvor viktig revmatikersaken er og ønsker å bidra i vårt arbeid i Oppland. Har du interesse, tid og overskudd du kan tenke deg å bruke som tillitsvalgt i fylkeslaget, vil vi gjerne høre fra deg snares og senes 1.februar 2021.

Du er kanskje best kjent med tilbudene i lokallaget du er tilsluttet.
Lokallagene arbeider for medlemmene, gir/tilbyr treningstilbud, temamøter, sosiale aktiviteter og arbeider interessepolitisk.
Fylkeslaget er overordnet organisasjonsledd til lokallagene.
Fylkeslaget skal samordne arbeidet innen helse- og sosial- og kulturpolitiske saker, hjelpe og støtte lagene. Gjennom kur og andre tiltak utdanne instruktører til treningsaktiviteter, veiledere til likepersonstjenesten og tillitsvalgte for å gi et best mulig tilbud innen sitt lokale lag.
En hovedoppgave for fylkeslaget er å fremme forbundets mål og arbeide etter forbundets vedtatte planer.
Revmatikerforbundet er en demokratisk organisasjon og de vedtak som fattes og planer som legges er retningsgivende for virksomheten.
Landsmøtets vedtak høsten 2020 om å videreføre arbeidet for å redde Reuma-Sol (RS), forbundets eget helse- og rehabiliteringssenter, har ført til intern stridighet. RS har økonomiske problemer, ikke minst på grunn av korona pandemien.
Enig eller ikke enig, er det uansett landsmøtet vedtak vi forholder oss solidarisk til og arbeider etter. Dette er en forutsetning for våre tillitsvalgte.

Fylkeslagets årsmøte i mars skal velge nye tillitsvalgte til sitt styre.
Vi søker aktive og interesserte medlemmer som ønsker å være med å gjøre en innsats, til å utvikle virksomheten i Oppland og bidra til å virkeliggjøre Revmatikerforbundets vedtatte planer for organisasjonen. Les mer på www.revmatiker.no

Ønsker du å være med oss i Revmatikerforbundets arbeid i Oppland?
Kontakt leder av valgkomiteen for nærmere informasjon:
Karin Honne, tlf. 928 92 063 eller pr. e-post (se under)

Vennlig hilsen
Valgkomitéen NRF Oppland

Karin Honne                           Reidun S. Brustuen                                      Jorun Wills-Hammer
khhonn@gmail.com            reidun.s.brustuen@outlook.com            jorun67@hotmail.com