Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Østfold / NRF Østfold holder “Sykt aktiv” kurs for innbyggere i Sarpsborg i aldersgruppen 25-55 år.
Støtt oss

NRF Østfold holder “Sykt aktiv” kurs for innbyggere i Sarpsborg i aldersgruppen 25-55 år.


Skrevet av: Østfold / Publisert: 06.04.2019 / Oppdatert: 17.10.2022


Hvem har ansvaret for et friskt liv ? Vi blir alle syke og håper å bli friske - og det så fort som mulig. Men for enkelte er veien frem til et friskt liv lang, og for noen er den ganske umulig. NRF er til for å hjelpe!

“Flere skal med!”

NRF Østfold har forslag til god frisklivspolitikk som burde implementeres i hver kommune i Østfold fylke. Gjennom samhandlingsreformen og folkehelsemeldingen har kommunene blitt delegert et ansvar for både folkehelsearbeidet og rehabilitering. Dette mener NRF er bra fordi det er i kommunene folk lever og det er i hverdagen frisklivsarbeidet bør foregå. For å oppnå dette må kommunene på sin side ta ansvar ved å gi innbyggerne et fullverdig frisklivs- og rehabiliterings-tilbud, samtidig som at mottakerne tar sin del av ansvaret for egen helse og for felleskapet på grasrota.

Tidligere hadde  Sarpsborg kommune en frisklivssentral med gode tilbud til kommunens befolkning. Det har vi ikke i dag, men vi har nå et lærings- og mestringssenter ved Helsehuset i Sarpsborg. Det er et fint tilbud  som vi i NRF  gjerne vil samarbeide om!

Det gjør vi nå gjennom NRF Østfold sitt prosjekt “Flere skal med!”

I prosjektet arrangerer vi kurset “Sykt aktiv”  i Sarpsborg, i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret v/ Helsehuset i Sarpsborg. NRF Østfold stiller med våre 2 frisklivsagenter for å gjennomføre kurs for de som lever med revmatisk sykdom eller muskel- og skjelettplager. Prioritert aldersgruppe er mellom 25-55 år, men også personer opp til 67 år (arbeidsfør alder) kan delta.

Nå oppfordrer vi innbyggerne til å benytte sjansen til deltakelse denne våren!

  • Vårens  “Sykt aktiv” kurs  skal gjennomføres onsdag 15. og 22. mai kl. 17.00-20.00 og lørdag 25.mai og 1.juni kl. 10.00-15.00.
  • Kurset avholdes på Lærings- og mestringssenteret v/ Helsehuset, Sarpsborg.
  • Pris kr. 200 for 4 kursdager.
  • For mer informasjon og/eller påmelding, kontakt Irene Merlid, på tlf. 404 05 595 eller e-post: Irene.Merlid@Sarpsborg.com
  • 2019 Korrekt Brosjyre -Helsehuset NRF Sykt aktiv KURS mai