Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Oslo / Protokoll fra Årsmøte 02.03.23
Støtt oss

Protokoll fra Årsmøte 02.03.23


Skrevet av: groruddalen.osl@revmatiker.org / Publisert: 13.03.2023 / Oppdatert: 13.03.2023


PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRORUDDALEN REVMATIKERFORENING 02.03.23

 

Foreningens 29. ordinære årsmøte som ble avholdt på Grorud Samfunnshus. Alle med betalt medlemskontingent for 2022 hadde stemmerett

 1. Godkjenning av innkalling. Innkalling godkjent.  29 medlemmer med stemmerett.
 2. Valg av dirigent. Torbjørn Eriksen ble foreslått og valgt.
 3. Valg av protokollførere – Randi Olsen ble foreslått og valgt.
 4. Valg av tellekorps – Inger Mørken Kløw og Bjørg Engesbak ble foreslått og valgt.
 5. Valg av to delegater til å underskrive protokollen sammen med protokollfører- Tone Nøkleby og Lene Halstvedt ble foreslått og valgt.
 6. Styrets årsberetning ble lest og godkjent med følgende tilføyelser og rettelser

-Endring av årstall fra 2021 til 2022 i innledningen

– Valgkomiteen besto Bente Irene Kent og Gerd Jenny Aanerud

-Endring av årstall på velferdskomiteen fra 2021 til 2022

 1. Regnskap med revisjonsberetning. revidert av revisor valgt av årsmøtet. Budsjett 2023

Følgende kommentarer til regnskapet/budsjettet

 • Ønske om høyere budsjettpost på kurs og opplæring
 • Spørsmål om budsjettet for basseng Ammerudhjemmet

Handlingsplan for foreningen/lagets virksomhet

Lest opp av dirigent. Ingen kommentarer

 1. Valg av styre

-Valg av styre bestående av fem medlemmer etter årsmøtets bestemmelse og to varamedlemmer (i henhold til § 12

Leder Randi Olsen enstemmig valgt 2 år

Nestleder Bente Irene Kent enstemmig valgt 1. år igjen

Kasserer Bård Nøkleby Anderssen enstemmig valgt 1. år igjen

Sekretær Fridtjof Harder enstemmig valgt 1. år igjen

Styremedlem Lene Halstvedt enstemmig valgt 2 år

Varamedlem Torbjørn Eriksen enstemmig valgt 1 år

Varamedlem Torild Pedersen enstemmig valgt 1 år

 1. Valg av revisorer
 • Inger Sparre enstemmig valgt for 1 år
 1.  Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 8, IV

-Styret fikk mandat av årsmøte til å velge dette.

 1. Forslag til delegater med vara til landsmøtet, i henhold til § 4, IV

Styret fikk mandat av årsmøte til å velge dette.

 1. Valg av valgkomité bestående av 2 medlemmer ble valgt på årsmøte: Gerd Jenny Aanerud og Karstein Dahl

Protokoll-2023