Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Telemark / Referat ÅRSMØTE
Støtt oss

Referat ÅRSMØTE


Skrevet av: Skien / Publisert: 12.02.2020 / Oppdatert: 17.10.2022


Referat ÅRSMØTE

Skien Revmatikerforening avholdt sitt årsmøte på Hauges Minde 11. februar med 55 frammøtte.

Sekretær Bente Ulsund ønsket alle velkommen, og spesielt til Ingun Vogsted som møtte fra Telemark Fylkeslag. Det ble tent lys og avholdt ett minutts stillhet for de av foreningens medlemmer som har gått bort siden siste årsmøte. Leif Harald Hansen ble valgt til dirigent. Årsberetning, regnskap, budsjett, handlingsplan for 2020 ble behandlet og enstemmig godkjent.

Etter et innkommet forslag fra medlem, ble det enstemmig vedtatt å bevilge en årlig støtte på kr. 2000 til drift av Brukerkontoret ved Sykehuset Telemark. Skien Revmatikerforening oppfordrer andre pasientorganisasjoner også til å bidra med et fast årlig beløp.

På årsmøte 2019 ble det opprettet et årlig fond på kr. 9000, hvor medlemmer av foreningen kan søke økonomisk støtte på kr.1500 til opphold på Reuma Sol i Spania. 3 medlemmer har benyttet seg av dette i 2019 totalt kr 4.500. Styret hadde fremmet forslag at årlige ubenyttete midler (kr.4.500 for 2019) bevilges i Reuma Sol. Dette ble enstemmig vedtatt.

Styret fikk også Årsmøtets godkjenning til å velge inntil 4 delegater til Årsmøte iNRF, Telemark Fylkeslag 21.mars.

Valgkomiteens leder, Leif Harald Hansen, la fram komiteens innstilling til nytt styre. Innstillingen ble enstemmig godkjent.

Styret i SRF 2020 blir som følger: (se hjemmesider på revmatiker.no)
Leder: Bjørg Albertsen.
Nest-leder: Sveinung Reigstad.
Kasserer: Gunn Larønningen.
Sekretær: Bente Ulsund.
Studieleder. Toril Kleiv.
Styremedlemmer: Ove Lunde, Kari Ann Frøyen, Jørn Roger Steen.
Varamedlemmer: Vigdis Nykås og Arve Aamodt.

Revisorer ble Ragnar Jensen og Edith Felle med Hans Kjell Gulløy som vara.
Valgkomite : Leif Harald Hansen, Ragnar Jensen og Randi Furuvald.

Alle medlemmer i kjøkkenkomiteene, lotterikomite, og revisorer ble takket for den jobben de har gjort og overrekt hver sin oppmerksomhet.

Etter pause med kaffe, ferdigbestilte rundstykker, fortsatte kvelden med informasjon Fra Aasbø Travel, om medlemsturen til. Costa Blanca 25- 29.mai. 50 plasser er forhåndsbestilt, så her blir det» førstemann til mølla».

SØKNADSFRIST 22. FEBRUAR

Så var det loddsalg og utlodning som Ulla Britt Larsson sto for .Tilslutt t takket den nyvalgte lederen for frammøte og tillitten som var vist henne, og ønsket alle velkommen til neste møte 10. mars. Da blir det foredrag av redaktør Ove Mellingen, samt innføring sittedans ved Erna Kortner.

MØT OPP!

Ref. Bente