Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Troms / Rusfritt arrangement 16. mai i regi av Lenvik kommune
Støtt oss

Rusfritt arrangement 16. mai i regi av Lenvik kommune


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 19.03.2016 / Oppdatert: 16.09.2016


Også i år planlegger Lenvik kommune rusfritt arrangement 16. mai for ungdom, og ønsker i den forbindelse flest mulig frivillige voksne til å hjelpe til. Vi har derfor fått henvendelse om dette fra Sjumilsstegkoordinator Odd Fredriksen.

Følgende henvendelse er sendt ut til alle lag og foreninger fra Lenvik kommune:

Også i år planlegger vi et slikt arrangement. Det er et samarbeid
mellom ungdomsrådet og Torsdagsklubben i kirka. Undertegnede og
barnebyutvikleren er med som voksne hjelpere/rådgivere. For å
gjennomføre arrangementene, trenger vi mange frivillige voksne som kan
ta seg av vakthold og andre oppgaver. Jeg ber skolene distribuere dette
til foreldrene, men vi henvender oss også til de ansatte på samme
måten som vi gjør det til alle ansatte på rådhuset. Så håper vi
også at frivilligsentralen og idrettsrådet kan videreformidle dette
til sine medlemmer. Interesserte melder sin interesse til undertegnede.
Det er viktig at man også oppgir telefonnummer og gjerne e-postadresse
slik at det er lett å komme i kontakt.

ODD FREDRIKSEN | SJUMILSSTEGSKOORDINATOR

             Personal- og utviklingsenheten

             Tlf. 77 87 11 67 / Mobil 922 01 779

www.lenvik.kommune.no [1]