Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Buskerud / Samarbeid gir resultater!
Støtt oss

Samarbeid gir resultater!


Skrevet av: Buskerud / Publisert: 15.11.2019 / Oppdatert: 20.05.2020


Samarbeid gir resultater!

Det var med stor glede Buskerud fylkeslag mottok meldingen fra Damnett hvor vi har fått midler til 3 prosjekter som skal gjennomføres i 2020.

I Buskerud har vi et veldig godt samarbeid basert på tillit og gjensidig respekt. Dette medfører stort engasjement i hele fylkeslaget noe som igjen bidrar til mange ulike aktiviteter.

Her er det vi har fått midler til i denne runden:

Kajakk
Siden flere av oss som er tilknyttet fylkeslaget, både ansatte og tillitsvalgte, selv padler kajakk, er vi glade for å bli tildelt midler til akkurat dette formålet. Kajakkpadling er noe de fleste kan utøve fordi aktiviteten verken krever stor muskelstyrke eller spesielt god balanse, og fordi enkle grep kan gjøres for å tilrettelegge ved behov. Kajakkpadling byr i tillegg på flotte naturopplevelser. Med midlene vi har fått kan vi starte opp våren i 2020 med kurs til medlemmer.

Digital opplæring
Vi ser behovet for nybegynner datakurs for våre medlemmer. Digitaliseringen av kommunikasjon til offentlige tjenester skaper store problemer for brukere med begrenset eller ingen datakunnskap. Hovedtyngden av NRFs medlemmer er i aldersgruppen 65 +, og mange av dem opplever at de mangler tilgang til nødvendig informasjon fordi de ikke klarer å bruke PC.

Familien i fokus
Samling for familier en helg i 2020. Her ønsker vi å nå både pårørende og den som har en revmatisk sykdom. I tillegg ønsker vi at det skal være et forprosjekt for et større tiltak. Vi vil samle erfaringer samt gjøre gode evalueringer ut fra dette prosjektet. Fokus er både faglige oppdateringer, erfaringsutveksling, aktiviteter og sosialt samvær.

Vi takker Damnett for tildelingen!