Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Oslo / VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 03. MARS 2023
Støtt oss

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 03. MARS 2023


Skrevet av: groruddalen.osl@revmatiker.org / Publisert: 18.02.2023 / Oppdatert: 18.02.2023


Styret i Groruddalen revmatikerforening ønsker velkommen til foreningens 29. ordinære årsmøte som holdes på Grorudhuset, Martin Skatvedts Vei 1, 0950 Oslo Torsdag 2/3-2023 Kl 18:00.

Alle med betalt medlemskontingent for 2022 har stemmerett.

Dagsorden

 • Godkjenning av innkalling.
 • Valg av dirigent.
 • Valg av protokollførere.
 • Valg av tellekorps
 • Valg av to delegater til å underskrive protokollen sammen med protokollførerne
 • Styrets årsberetning
 • Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet
 • Innkomne forslag
 • Handlingsplan for foreningen/lagets virksomhet
 • Budsjettforslag
 • Valg av styre bestående av tre, fem eller syv medlemmer etter årsmøtets bestemmelse og to varamedlemmer (i henhold til § 12 I)
 • Valg av revisorer eller fagrevisor
 • Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 8, IV
 • Forslag til delegater med vara til landsmøtet, i henhold til § 4, IV
 • Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter forslag fra styret

Forslag til nye styremedlemmer samt de andre papirene, vil bli utlevert på årsmøtet, sendt på epost og lagt inn på revmatiker.no vårt lokallag.

Når det gjelder handlingsplanen for NRFs virksomhet, tar vi bare med lokalforeningens oppgaver.

Ønsker du hele handlingsplanen eller vedtektene kan du finne dette på NRFs hjemmesider www.revmatiker.no

Etter årsmøte vil det bli vanlig temamøte.
Vi vil få besøk av Anne Fikkan fra Groruddalen historielag.

Det serveres kaffe og kaker.

Hjertelig velkommen

Styret 

Groruddalen Revmatikerforening

Org.nr. 984048513

Epost: leder.grf@nrfoslo.no