Hopp til innhold
Støtt oss

Hva er TRT (tilretteleggingstilskudd)

TRT – TILRETTELEGGINGSTILSKUDD

Tilretteleggingstilskudd (TRT) er en av to komponenter som utgjør statstilskuddet til studieforbund. TRT er beregnet på målgrupper som ofte vil ha ekstra kostnader, eller tilleggsutgifter, i forbindelse med studiearbeid. Eksempel på målgrupper er funksjonshemmede og personer med særlige omsorgsoppgaver, ifølge Lov om voksenopplæring.

Alle medlemsorganisasjonene i Studieforbundet Funkis tilhører en eller begge disse målgruppene. Det betyr at de er berettiget til å få dette tilskuddet, for å få tilrettelagt sine kurs på best mulig måte for sine deltakere.

Voksenopplæringstilskuddet kalles TRT-midler, forkortet fra Tilretteleggingstilskudd. Ifølge lovverket skal TRT-midler brukes til å ‘fjerne hindringer’ og ‘kompensere de ekstra utgiftene studieforbundene har knyttet til tilrettelegging av opplæring for deltakere som har behov for dette.’ Det betyr at tilskuddet skal benyttes til å dekke konkrete tilretteleggingsutgifter til det enkelte kurs. Tilskudd kan ikke benyttes til full finansiering av opplæringstiltak, men knyttes til merkostnader ved å arrangere eller legge til rette for at særlige målgrupper kan delta i opplæring.

  • TRT-søknader på kr 3000,- og lavere behandles direkte av Funkis. Lokallag kan søke om opptil 3000,- i TRT-midler direkte til Funkis. Dette er samlet sum, iregnet også frivillig arbeid (lokallag kan ikke søke om mer enn 3000,- i TRT-midler).
  • TRT-søknader over kr 3000,- fra fylkeslag behandles gjennom organisasjonens sentralledd og deretter i Funkis.

Her kan du laste ned Funkis sin veileder om bruk av TRT-midler

TRT-SKJEMA

Her er det i år et nytt skjema som skal brukes for TRT-midler i 2020

TRT-skjema brukes ved søknad fra 400,- til 3000,-  i TRT-midler. I skjema skal det krysses av i hvilken kolonne TRT-midlene har gått til. Det er FUNKIS som godkjenner kursene til lokallagene.

  • Søknader fra fylket som er fra 400 til 3000,- behandles direkte av FUNKIS.
  • Det er ikke mulig for lokallag å søke om mer enn 3000,- i TRT midler.

Søknadsskjema for tilretteleggingstilskudd 2020 (TRT-skjema)

  • TRT-skjema (se over) er nå ett skjema fra kr. 400 og opp TIL 3000,-
  • Minstebeløp å søke på er nå kr. 400,-
  • Maksbeløp for å søke er 3000,-
  • Søke TRT etter at kurset er gjennomført
  • Kun kryss i skjema for gjeldende tiltak, totalsum I TRT skal føres nederst i norske kroner
  • Frivillig innsats, kr. 200,- per time. Maks 4 timer = kr. 800,-