Hopp til innhold
Støtt oss

NYTT KURSSYSTEM 2021

Til fylkeslag v/fylkesleder og fylkessekretær og fylkesstudieledere i NRF

KursAdmin er snart historie, og fra 04.01.21 er planen at alle medlemsorganisasjoner i FUNKIS skal ta i bruk det nye systemet.
I den forbindelse videresender jeg viktig informasjon fra FUNKIS om at kurs med sluttdato etter 20. januar IKKE skal legges inn i KursAdmin, men rett i nytt system.

Det er viktig at dere sender dette videre til de lokale studielederne.

Her finner du det nye kursadministrasjonssystemet -Funkiskurs

Her kan du se en video av det nye systemet, logge inn og avslutte kurs mm

Til lokallag, fylkeslag, diagnosegrupper og BURG som bruker Studieforbundet Funkis

Vi går nå snart over i nytt kurssystem. Pr. dags dato er overgangen til det nye systemet i full gang. Dette betyr at  vi vil avslutte KursAdmin. Endelig nedstenging av KursAdmin er 1. mars 2021. Gamle opplysninger fra KursAdmin blir tatt vare på. For at Funkis administrasjon, ikke skal måtte gjøre for mye jobb med overføring av kurs fra KursAdmin til nytt system, vil vi nå at alle skal slutte å legge kurs med sluttdato etter 20. januar 2021 i KursAdmin.
Dette kan medlemsorganisasjonene nå informere sine medlemmer om, og fra 1. desember 2020 vil ikke Funkis lengre ta imot kurs med sluttdato etter 20. januar 2021 til KursAdmin. Den som gjør det vil få en epost med forklaring om hvorfor. De som alt nå har lagt kurs i KursAdmin med sluttdato etter 20. januar 2021, vil bli overført til nytt system av Funkis administrasjon. Det nye systemet skal i utgangspunktet være så enkelt at det ikke trengs opplæring i det. Funkis vil allikevel distribuere noe opplæringsmateriell som kan sendes til lokallag og mer opplæringsmateriell vil bli laget.

Mvh
Studieforbundet Funkis