Hopp til innhold
Støtt oss

Frivillig arbeid

Studiearbeid, kurs og opplæring er en viktig del av virksomheten i hele Norsk Revmatikerforbund.

Frivillig arbeid er noe vi gjør i hele NRF. Selv om vi utfører mye frivillig arbeid, er ikke alt dette arbeidet berettiget til æ søke om TRT-midler til. TRT-midler til frivillig arbeid skal være spesifikt tilretteleggingsarbeid.

Her kan du se hva FUNKIS godkjenner som Frivillig Arbeid der dere kan søke om TRT-midler:

Frivillig innsats for tilrettelegging av kurs