Hopp til innhold
Støtt oss

Frivillig arbeid

Studiearbeid, kurs og opplæring er en viktig del av virksomheten i hele Norsk Revmatikerforbund.

Frivillig arbeid er noe vi gjør i hele NRF. Selv om vi utfører mye frivillig arbeid, er ikke alt dette arbeidet berettiget til æ søke om TRT-midler til. TRT-midler til frivillig arbeid skal være spesifikt tilretteleggingsarbeid. Under kan du se hva FUNKIS godkjenner som Frivillig Arbeid der dere kan søke om TRT-midler.

Frivillig innsats for tilrettelegging av kurs

Tilretteleggingstilskudd (TRT) er et tilskudd for å fjerne hindringer for mennesker som ellers ikke kunne deltatt på kurset. Ikke alle kurs har rett på tilretteleggingstilskudd.
Frivillig innsats for å tilrettelegge kurset er spesifikk ulønnet innsats, som er med på fjerne hindringer slik at alle kan delta på kurset. Dette er bruk av frivillige timer for å tilrettelegge kursprogram, kurssted, bruk av ulønnet ledsager, transport osv. For å søke om tilretteleggingstilskudd hos Funkis, er det viktig å forstå forskjellen på frivillig arbeid generelt og frivillig arbeid for tilrettelegging av kurs.

Det er ikke alt frivillig arbeid som gir tilretteleggingstilskudd, bare der den frivillige innsatsen er av en slik art at den gjør at mennesker som ellers ikke kunne deltatt på kurs da kan delta. Ordinære kursutgifter, kaffekoking og generell bevertning gir ikke tilretteleggingstilskudd. Dette betraktes som frivillig arbeid generelt. Bilaget som dokumenterer frivillig innsats for tilrettelegging, lager dere selv ved å beskrive hva den frivillige innsatsen bestod av og hvor lenge den varte (timer). Bilaget underskrives av kursansvarlig og tas vare på i tilfelle stikkprøvekontroll.
Økonomien i forbindelse med frivillig innsats skal bare føres som omsøkt beløp i TRT-skjema og ikke i KursAdmin som kostnader/utgifter.