Hopp til innhold
Støtt oss

Frivillig arbeid

Frivillig arbeid er noe vi gjør i hele NRF. Selv om vi utfører mye frivillig arbeid, er ikke alt dette arbeidet berettiget til æ søke om TRT-midler til. TRT-midler til frivillig arbeid skal være spesifikt tilretteleggingsarbeid. Under kan du se hva FUNKIS godkjenner som Frivillig Arbeid der dere kan søke om TRT-midler.

Frivillig innsats for tilrettelegging av kurs

Tilretteleggingstilskudd (TRT) er ment for deltagere som har dokumentert behov for særskilt tilrettelegging av undervisningen, og som ellers ikke kunne deltatt på kurset. Ikke alle kurs har imidlertid rett på tilretteleggingstilskudd. Frivillig innsats for å tilrettelegge kurs er spesifikk ulønnet innsats, som utføres for å fjerne hindringer slik at alle kan delta på kurset. Dette er bruk av frivillige timer for å tilrettelegge kursprogram, kurssted, bruk av ulønnet ledsager, transport osv. Frivillig arbeid generelt og frivillig arbeid for tilrettelegging av kurs For å søke om tilretteleggingstilskudd hos Funkis, er det viktig å forstå forskjellen på frivillig arbeid generelt og frivillig arbeid som utføres for å tilrettelegge kurs.

Det er ikke alt frivillig arbeid som kvalifiserer til TRT, bare der den frivillige innsatsen er av en slik art at den inkluderer mennesker som ellers ikke kunne ha deltatt på kurset. For ordinære kursutgifter, som kaffekoking og generell bevertning, kan det ikke søkes om tilretteleggingstilskudd. Dette betraktes som frivillig arbeid generelt. Bilag som dokumenterer frivillig innsats for tilrettelegging, lager dere selv ved å beskrive hva den frivillige innsatsen bestod av og hvor lenge den varte (timer). Bilaget underskrives av kursansvarlig og tas vare på i tilfelle stikkprøvekontroll. Økonomien i forbindelse med frivillig innsats skal bare føres som beløp i TRT- skjema og ikke i KursAdmin som kostnader/utgifter.

Eksempler på frivillig arbeid som ikke gir tilretteleggingstilskudd, men som er frivillig arbeid generelt:

 • Kaffekoking
 • Generell bevertning og matservering
 • Sette ut stoler og åpne kurslokalet
 • Rydding av lokalet
 • Opprigg/nedrigg av musikkanlegg
 • Registrering av timelister/deltakerlister
 • Sende SMS, e-post til medlemmene (generell informasjon om kurset)
 • Generelt kontorarbeid
 • Kontraktskriving/avtaler med instruktører og lokaler til kurset

Eksempler på frivillig arbeid hvor det kan søkes tilretteleggingstilskudd:

 • Tid brukt på transport av deltakere (ved særskilte tilfeller)
 • Ekstra tid brukt på motivasjon og oppmuntringsarbeid for å få deltakere på kurs
 • Tid brukt på planlegging av mat/diett til kursdeltakere med spesielle matbehov (eks.
  diabetikere, revmatikere og allergikere)
 • Ekstra tid brukt på å tilrettelegge kursprogram- og materiell (f.eks. punktskrift og ekstra
  materiell for synshemmede)
 • Ekstra tid på å finne egnede kurslokaler som er universelt utformet
 • Ekstra ulønnet ledsager som er nødvendig støtte for kursdeltakere