Hopp til innhold
Forside / Om NRF / For tillitsvalgte / Politisk påvirkning / Hvordan arbeide med politikk? / Strategi for fylkene frem mot valget i 2021
Støtt oss

Strategi for fylkene frem mot valget i 2021

Forbundsstyret har på bakrgunn av handlingsplanen vedtatt på Landsmøtet i 2019 utarbeidet en overordnet strategi for NRF. I den overordnede strategien ble det vedtatt tre politiske prioriteringer:

  1. Behandlingsreiser til utlandet
  2. Pasient- og pakkeforløp
  3. Kommunehelsetjeneste (frisklivssentral, fysisk aktivitet inkl varmtvannsbasseng og fysioterapi)

I tillegg til den overordnede strategien har det blitt utarbeidet en strategi for påvirkningsarbeid frem mot Stortingsvalget 2021. Den skisserer aktivitet frem mot 2021 for det nasjonale leddet samt fylkesleddet. I tillegg fortsetter vi arbeidet med de politiske sakene fra valgkampstrategien 2019 for lokallagene som går på bedre kommunehelsetjeneste i hver enkelt kommune.

Aktiviteter vår 2021:

  • Resolusjoner på årsmøte
  • Lage plan for oppfølging i fylkene
  • Innspill til partienes fylkeslag
  • Invitere politikere på stortingsbenken på møte
  • Leserinnlegg
  • Gjennomføre NRF-skolen

Last ned hele strategien for hvordan vi skal vinne valget i 2021 her.