Hopp til innhold
Forside / Om NRF / For tillitsvalgte / Trening og mestring / Frisklivsagenter / Planlegging av Sykt Aktiv kurs
Støtt oss

Planlegging av Sykt Aktiv kurs

Det er veldig viktig å planlegge godt før en skal arrangere et kurs. Enten om det er i regi av fylkeslaget eller i samarbeid med frisklivssentral.

Vi vil oppfordre deg/dere til å være litt obs når det gjelder pris for deltageren på Sykt Aktiv kurset. Det er nok lurt å differensiere noe i pris, slik at det er rimeligere for personer som er medlemmer enn de som ikke er medlemmer – Dette selvfølgelig for kurs som kun arrangeres av og for Norsk Revmatikerforbund. Dersom kurset arrangeres i samarbeid med en Frisklivssentral, bør prisen være lik eller gratis.

Hvem skal man ta kontakt med

Dersom du som Frisklivsagent skal eller vurderer å arrangere kurs, kan du ta kontakt med Ole-Martin Wold på ole.martin@revmatiker.no

Det er smart å ha god kontakt med fylkeslaget for økonomisk støtte og markedsføring. Vi anbefaler å samarbeide med leder, fylkessekretær, studieleder og informere Ole-Martin for evt støtte. Det er viktig for oss at vi vet når kursene arrangeres, da vi får spørsmål om når neste kurs er fra mange hold.

Samarbeidsmodellen med Frisklivssentral

Vi utarbeider i dag gjennom prosjektet «Frisklivsløftet» en samarbeidsmodell som skal brukes i samarbeid mellom Norsk Revmatikerforbund og kommunenes Frisklivssentral. Denne legges ut når den er ferdig, som vil bli i slutten av 2023.

Hei Frisklivsagent

Her får du tips og råd for deg som skal arrangere et Sykt Aktiv kurs. Trykk for å lese her

Her får du et enkelt innføringsdokument som du kan bruke ved potensielt samarbeid med Frisklivssentral. Trykk her for å se

Markedsføring og rekruttering:

Vi har utformet markedsføringsmateriale som er enkelt å ta i bruk. Dette inkluderer blant annet plakater som kan henges opp, forslag til pressemelding, forslag til nyhetssak og FB-status, og forslag til e-post tekst som kan sendes ut til medlemmer. Alt dette ligger her i verktøykassen for Frisklivsagenter. Kursmateriale (kurskompendiet) får man ved å sende e-post. Du kan få tilsendt link og tilgang til verktøykasse ved å sende e-post til ole.martin@revmatiker.no.

Husk å sørge for at kurset blir lagt inn i aktivitetskalenderen på www.revmatiker.no

Påmelding til kurset:

Det er en variasjon i hvilke rutiner fylkeslagene har for påmelding til kurs. Dere står fritt til å velge den måten som passer best for dere, men det er smart å velge en måte som gjør det er enkelt for deltakerne å melde seg på. Gode alternativ kan være påmelding via SMS eller ved bruk av elektronisk påmelding. Husk å bli enig om hvem i fylkeslaget som har ansvar for dette og hvordan dere skal gjøre det. Ved samarbeid med frisklivssentralen må dere også avklare med dem hvem som tar ansvar for påmeldingen, og rollefordeling med promotering.

Her har du et eksempel på hvordan du kan lage et elektronisk påmeldingsskjema via google.forms.

Praktisk tilrettelegging:

Husk å bli enig med fylkesstyret om hvordan disse tingene skal bli fulgt opp:

 • Innmelding til FUNKIS
 • Økonomiansvar
 • Ansvar for kurslokaler og evt. bevertning (ved gjennomføring av kurset som kveldskurs) (bevertning må også avklares med utleier av lokale, om det er noe de har mulighet til å bidra med)
 • Ansvar for kontakt med hotellet (ved gjennomføring av kurset som hotell kurs)
 • Kurskompendium til deltagere (ta kontakt med ole.martin@revmatiker.no)

Hvordan gjennomføre Sykt AKTIV kurs?

Det er ulike måter å arrangere Sykt AKTIV-kurs på. Vi kan foreslå tre ulike modeller, med forskjellig ressursbehov. Kurset består av 5 deler på 2 – 2,5 timer. Avhengig av økonomi og tid, kan man legge det opp som et helgekurs, ha et kveldskurs en gang i uka over 5 uker, eller over en ukes tur på behandlingsoppholdssted.
Lavkostnad:

 • Arrangere kveldskurs i lokalsamfunn. Ta kontakt med kommunens frisklivssentral og hør om de kan stille sine lokaler til disposisjon. Hvis ikke det er mulig, kan kursrom på bibliotek eller Læring og mestrings-lokaler ved sykehuset ofte leies gratis. Gjennomføres over 5 kurskvelder med minst en ukes mellomrom.
 • Arrangere dagskurs på et lokalt møterom (bibliotek el)
 • Arrangere dagskurs på Frisklivssentral eller lokalt møterom. Her kan en ha en kursdelene fordelt på 3 dager (eksempel: mandag, onsdag, fredag) der de 5 delene fordeles over disse dagene.

Middels:

 • Arrangere helgekurs med hotellovernatting i fylket. Her bør man inkludere fysisk aktivitet som del av kurset.
 • Arrangere et tilpasset kurs der første delene arrangeres med kun en overnatting også siste del på teams/digitalt.

Ressurskrevende: Arrangere et kurs på et behandlingsoppholdssted med en reise over 5-10 dager. Her må man undersøke muligheten for kursrom og aktivitetstilbud på stedet. Arrangere kurset et sted i utlandet l i løpet av en reise på 5-10 dager. Andre måter å gjennomføre Sykt Aktiv-kurset, er hyttetur eller annen mindre kostnadskrevende reise. For TRT midler har Sykt Aktiv kurset Studieplan: 11213 (Mestring og Aktivitet) i Funkis. NRF Nasjonalt har utviklet ferdig kursmateriale og markedsføringsmateriale for Sykt Aktiv kurs, som Fylkeslagene får kostnadsfritt ved å kontakte Forbundskontoret.

Planlegging og gjennomføring av vedtatte aktiviteter

 • Fylkeslaget står som arrangør av aktiviteter på fylkesnivå, og Frisklivsagenten har ansvaret for innholdet i aktiviteten.
 • Frisklivsagenten har ansvar for å utforme invitasjon og program til vedtatte aktiviteter, og evt. Skaffe til veie nødvendig kursmateriell.
 • Frisklivsagenten skal samarbeide med fylkesstudieleder og evt. Andre ressurspersoner for å gjennomføre kurset. Før invitasjonen til et arrangement må det være avklart hvem som har ansvar for hva i planleggingsfasen, ved gjennomføring og etterarbeidet knyttet til kurset. Mer informasjon om dette er å finne i verktøykassen «Gjennomføring av kurs og aktiviteter»
 • Frisklivsagenten skal fortrinnsvis samarbeide med en kommunal frisklivssentral for gjennomføring av kurset, og tilby kurset til en større gruppe mennesker med muskel- og skjelettplager utenfor NRF.