Hopp til innhold
Forside / Om NRF / For tillitsvalgte / Trening og mestring / Frisklivsagenter / Retningslinjer for frisklivsagenter og sykt aktiv
Støtt oss

Retningslinjer for frisklivsagenter og sykt aktiv

Hva er Sykt Aktiv

Sykt Aktiv er et friskfokusert mestringskurs i 5 deler, som på en engasjerende måte leder deltagerne gjennom en prosess for å lære om hvordan de kan ha et aktivt liv til tross for kronisk sykdom. Kurset er utviklet spesielt for målgruppen revmatikere i alderen 20-55, og et kurs er utviklet spesielt tilpasset aldersgruppen 55+.

Om aldersbegrensningen

Deltagerne på Sykt Aktiv kursene som var nye i NRF og kom inn som følge av dette, har gitt klar tilbakemelding på at aldersbegrensningen var helt avgjørende for at de skulle melde seg på. Det er viktig at Sykt Aktiv fortsatt skal være for de mellom 20-55, som medlemsrekrutterende tiltak. Men selve mestringskurset kan være nyttig for folk i alle aldre. Det er nå utarbeidet et mestringskurs kalt Sykt Aktiv +, som er spesielt tilpasset revmatikere over 55 år. Vi har utviklet Sykt AKTIV +, som skal være åpent for alle og spesielt tilpasset revmatikere over 55 år.

Hvordan gjennomføre Sykt AKTIV kurs?

Det er ulike måter å arrangere Sykt AKTIV-kurs på. Vi kan foreslå tre ulike modeller, med forskjellig ressursbehov. Kurset består av 5 deler på 2 – 2,5 timer. Avhengig av økonomi og tid, kan man legge det opp som et helgekurs, ha et kveldskurs en gang i uka over 5 uker, eller over en ukes tur på behandlingsoppholdssted.
1: Lavkostnad: Arrangere kveldskurs i lokalsamfunn. Ta kontakt med kommunens frisklivssentral og hør om de kan stille sine lokaler til disposisjon. Hvis ikke det er mulig, kan kursrom på bibliotek eller LMS.lokaler ved sykehuset ofte leies gratis. Gjennomføres over 5 kurskvelder med minst en ukes mellomrom.
2: Middels: Arrangere helgekurs med hotellovernatting i fylket. Her bør man inkludere fysisk aktivitet som del av kurset.
3: Ressurskrevende: Arrangere et kurs på et behandlingsoppholdssted med en reise over 5-10 dager. Her må man undersøke muligheten for kursrom og aktivitetstilbud på stedet. Arrangere kurset på Reuma-Sol i løpet av en reise på 5-10 dager. Med kursrom og aktivitetstilbud på Reuma-Sol er dette helt optimalt.
Andre måter å gjennomføre Sykt Aktiv-kurset, er hyttetur eller annen mindre kostnadskrevende reise. For TRT midler har Sykt Aktiv kurset Studieplan: 11213 (Mestring og Aktivitet) i Funkis. NRF Nasjonalt har utviklet ferdig kursmateriale og markedsføringsmateriale for Sykt Aktiv kurs, som Fylkeslagene får kostnadsfritt ved å kontakte Forbundskontoret.

Planlegging og gjennomføring av vedtatte aktiviteter

  • Fylkeslaget står som arrangør av aktiviteter på fylkesnivå, og Frisklivsagenten har ansvaret for innholdet i aktiviteten.
  • Frisklivsagenten har ansvar for å utforme invitasjon og program til vedtatte aktiviteter, og evt. Skaffe til veie nødvendig kursmateriell.
  • Frisklivsagenten skal samarbeide med fylkesstudieleder og evt. Andre ressurspersoner for å gjennomføre kurset. Før invitasjonen til et arrangement må det være avklart hvem som har ansvar for hva i planleggingsfasen, ved gjennomføring og etterarbeidet knyttet til kurset. Mer informasjon om dette er å finne i verktøykassen «Gjennomføring av kurs og aktiviteter»
  • Frisklivsagenten skal fortrinnsvis samarbeide med en kommunal frisklivssentral for gjennomføring av kurset, og tilby kurset til en større gruppe mennesker med muskel- og skjelettplager utenfor NRF.

Retningslinjer

Det er utarbeidet retningslinjer for NRF`s Frisklivsagenter og for gjennomføring av kurset Sykt Aktiv. Dokumentet består av informasjon om Frisklivsagenter og Sykt Aktiv, bakgrunn for disse og om hva slags kvalifikasjoner det ønsket av Frisklivsagentene.Trykk her for å se retningslinjene