Hopp til innhold
Støtt oss

Samlinger – inspirasjon

Som trenings- og mosjonskontakt har du ansvar for å arrangere inspirasjonskurs og samling med faglig påfyll for instruktørene i fylket. Målet er å gi instruktører kunnskap og inspirasjon til å drive treningstilbud av høy kvalitet og prøve ut nye treningsmåter.

Planleggingsarbeid

Et godt planleggingsarbeid legger grunnlaget for en god samling. Det er smart å bruke tid på disse momentene i planleggingsfasen:

  • Avdekk behov og ønsker
    Er det noen spesielle tema som instruktørene ønsker at skal tas opp, eller som du vet at det er behov å vite mer om? Hør hva behovene og ønskene er i forkant, da er det lettere å lage en samling som ”treffer”.
  • Bestem tema og innhold
    Temaet er ”overskriften” for samlingen. Det er smart å begrense seg til 1 – 3 tema for en samling. Når temaet er satt, bestemmer man vil fordype seg ned i rundt det aktuelle temaet. Dette legger grunnlaget for hvilken FUNKIS-studieplan dere velger og hvordan programmet for samlingen.
  • Finn egnet sted for samlingen
    Hva slags fasiliteter er det dere trenger for å gjennomføre planene deres? Ofte er det behov for å både ”teori-rom”, basseng og treningssal. I tillegg er det verd å ha i mente at enkelte kan ha tilretteleggingsbehov. Det lønner seg

Inspirasjon til tema

I dokumentet under finner du inspirasjon til ulike tema som kan være interessant å ta opp på en samling. Under hver tema finner du ulike emner som er med på belyse temaet.

Erfaringsutveksling mellom deltakere har en verdi i seg selv. Husk imidlertid at det er viktig å ha noen som er innleder/ordstyrer slik at dere holder dere til temaet. I andre sammenhenger er det naturlig å invitere inn fagpersoner til å ta ansvar for teori og praksis. Under «ressurspersoner og – miljøer» finner du forslag til hvor du kan henvende deg.