Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Påvirkningsarbeid / Arbeidslivspolitikk
Støtt oss

Arbeidslivspolitikk

Vi vet at arbeidsgivere har for liten kjennskap til støtteordninger for kronisk syke og hvordan det er mulig å legge en jobb til rette. Vi vet at det finnes arbeidsgivere som vegrer seg for å ansette kronisk syke fordi de er redde for merkostnader, høyt sykefravær og redusert arbeidsevne. Vi vet også at å ha en jobb er viktig for at vi kan leve selvstendige og selvforsørgende liv. Derfor har vi arbeidsliv høyt på agendaen.

Dette vil NRF at politikerne skal gjøre

  • Legge til rette for at kompetansen øker hos NAV og arbeidsgivere slik at de blir bedre rustet til å møte mennesker med revmatisme
  • Styrke ordningen med arbeidsavklaring
  • Sørge for mer fleksible tiltak for at personer med revmatiske sykdommer skal komme ut i jobb
  • Stimulere til mer bruk av arbeidsrettet rehabilitering
  • Legge til rette for at sykefraværet hos personer med revmatisme kan senkes gjennom mer hensiktsmessig bruk av sykmeldinger, omskolering og tilrettelegging på arbeidsplassen

 

Lurer du på noe?

Send Ann Kristin en e-post

Sammen er vi sterkere!

Støtt arbeidet vi gjør ved å bli medlem i NRF!

Bli medlem