Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Påvirkningsarbeid / Arbeidslivspolitikk
Støtt oss

Arbeidslivspolitikk

Vi vet at arbeidsgivere har for liten kjennskap til støtteordninger for kronisk syke og hvordan det er mulig å legge en jobb til rette. Vi vet at det finnes arbeidsgivere som vegrer seg for å ansette kronisk syke fordi de er redde for merkostnader, høyt sykefravær og redusert arbeidsevne. Vi vet også at å ha en jobb er viktig for at vi kan leve selvstendige og selvforsørgende liv. Derfor har vi arbeidsliv høyt på agendaen.

Dette vil NRF at politikerne skal gjøre

  • Legge til rette for at kompetansen øker hos NAV og arbeidsgivere slik at de blir bedre rustet til å møte mennesker med revmatisme
  • Styrke ordningen med arbeidsavklaring
  • Sørge for mer fleksible tiltak for at personer med revmatiske sykdommer skal komme ut i jobb
  • Stimulere til mer bruk av arbeidsrettet rehabilitering
  • Legge til rette for at sykefraværet hos personer med revmatisme kan senkes gjennom mer hensiktsmessig bruk av sykmeldinger, omskolering og tilrettelegging på arbeidsplassen

 

Lurer du på noe?

Send e-post

Sammen er vi sterkere!

Støtt arbeidet vi gjør ved å bli medlem i NRF!

Bli medlem