Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Påvirkningsarbeid / Statsbudsjettet
Støtt oss

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet er det viktigste dokumentet en regjering legger frem for Stortinget hvert år. I statsbudsjettet gjøres satsinger og nedprioriteringer for det neste kalenderåret. Det viktigste interessepolitiske arbeidet som gjøres er å arbeide for å få våre saker prioritert i budsjettene. 

I statsbudsjettarbeidet vårt sender vi innspill til departementene, men vi søker også å få møter med statsråder. I tillegg arbeider vi opp mot komiteene på Stortingene og stortingsrepresentantene.

For budsjettåret 2020 har vi blant annet bedt om at regjeringen prioriterer:

  • helhetlig behandlingsforløp for muskel- og skjelettplager på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten
  • styrking av Statens behandlingsreiser til utlandet
  • reversering av endringer i AAP-ordningen (arbeidsavklaringsordningen)
  • tiltak for at flere kronikere kan stå i arbeid, deriblant prioritering av utdanningstiltak for revmatikere i NAV
  • økning av tilskuddet til de funksjonshemmedes organisasjoner, samt styrking og utvikling av brukermedvirknings- og likepersonsarbeidet
  • å utarbeide en anleggspolitikk for bygging av idrettsanlegg i kommunene
  • øke satsene for bostøtte slik at nye uføre ikke faller ut av ordningen

Budsjettinnspillene i sin helhet finnes under.

Fant du det du lette etter?

You already voted!