Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Søk støtte / Solidaritetsfondet til Reuma-Sol
Støtt oss

Solidaritetsfondet til Reuma-Sol


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 13.03.2016 / Oppdatert: 25.01.2018


Visste du at du kan få økonomisk støtte fra vårt Solidaritetsfond til opphold på Reuma-Sol dersom du er over 18 år og har vært medlem i mer enn 1 år?

Du kan enten få behovsprøvd støtte til opphold ved Reuma-Sol etter visse kriterier, eller du kan få dekket egenandelen du har betalt for fysikalsk behandling på Reuma-Sol.

Generelle søknadskriterier

 • Du må være medlem og over 18 år
 • Medlemskapet må være tegnet minimum 1 år før det kan innvilges støtte
 • Søknaden gjelder opphold på Reuma-Sol
 • Etter solidaritetsprinsippet blir 1.gangs søkere prioritert.

Støtte til opphold grunnet svak økonomi

Du kan søke om støtte dersom du oppfyller følgende kriterier:

 • Du har en muskel- eller skjelettlidelse
 • Du har svak økonomi

Søknadsfrister

Det er fire søknadsfrister i året:

 • 1. januar
 • 1. april
 • 1. juli
 • 1. oktober

Slik søker du

1. Skriv søknadsbrev med begrunnelse for støtte

Søknadsskjema egenandel fysioterapi 

Søknadsskjema svak økonomi

2. Legg ved:

 • Legeattest
 • Utskrift av siste års ligning. Ligningsattest er ikke nok.
 • Bekreftelse på eventuelle andre forhold som kan påvirke søknaden, slik som sivilstand, bosted eller sykdom.
 • Bekreftelse fra lege på at du trenger å ha med ledsager, dersom dette er nødvendig for deg.

Søknaden skal være behandlet før oppholdet finner sted. Det er ikke nødvendig å bestille reise før du søker, da det gis tilsagn om et gitt beløp til reisen og tilsagnet er gyldig et år. Tillegg for enkeltrom kan dekkes helt eller delvis dersom spesielle forhold tilsier dette.

Du kan enten sende søknadsskjema sammen med legeattest og utskrift fra siste års ligning i scannet versjon til lbc@revmatiker.no, eller sende søknaden til

Norsk Revmatikerforbund
Postboks 2653 Solli
0203 Oslo

Egenandel ved fysikalsk behandling

Du kan søke om å få dekket egenandel ved fysikalsk behandling på Reuma-Sol. Det er ingen spesiell søknadsfrist. Søknadene refunderes fortløpende.

Du kan søke om støtte dersom du oppfyller følgende kriterier:

 • Du må ha fått fysikalsk behandling på Reuma-Sol med rekvisisjon fra lege.
 • Du må ha lagt ut for egenandel på behandlingen som du ikke får refundert fra HELFO.

Du søker etter at behandlingen er avsluttet, og legger ved vedtak fra HELFO. Du vil få innvilget støtte for den delen av kostnaden som ikke er dekket av HELFO.

Mer informasjon

Lurer du på noe om fondet, kan du ta kontakt med administrasjonssekretær Lisbeth Brosvik Coste på epost lbc@revmatiker.no