Hopp til innhold
Forside / / Søk velferdsmidler innen 1. april
Støtt oss

Søk velferdsmidler innen 1. april


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 22.03.2016 / Oppdatert: 23.06.2016


Hver år kan fylkeslag, lokalforeninger og diagnosegrupper søke NRF nasjonalt om velferdsmidler. Søknadsfristen er 1. april.

Velferdsmidler skal være et stimuleringstilskudd først og fremst til lokalforeninger med svak økonomi. Foreninger med egenkapital mindre enn kr 200.000 ved utgangen av siste regnskapsår blir prioritert.

Fylkeslag, BURG-grupper og diagnosegrupper kan også søke, og lag/ grupper med lav egenkapital blir prioritert også her.

Tiltak som prioriteres

  • Treningsaktiviteter
  • Temamøter og informasjonstiltak
  • Tur til Reuma-Sol for Reuma-Solkontakter og gruppeledere

Slik søker du